U

Start » Learning Center » Lösningsbeskrivningar » Säker IT/OT-integration

Säker IT/OT-integration

Digitaliseringen innebär att IT- och OT-system behöver kopplas samman. Denna integration är en utmaning ur säkerhetssynvinkel och kräver speciella lösningar.

 

Operational Technology (OT) är ett begrepp som innefattar alla de delsystem som behövs för att styra och övervaka en fysisk process, exempelvis ett kraftverk eller en fabrik. OT består idag oftast av programmerbara styrsystem (PLC’er) och mätdatainsamlings- och kontrollsystem (SCADA). IT refererar till de affärs- och kontorsnära system som de flesta organisationer använder.

Historiskt har OT-system ofta varit helt frikopplade från omvärlden. I takt med samhällets digitalisering har behovet att koppla samman OT med omvärlden ökat. IT och OT kopplas därför samman, och ofta använder man samma typ av teknik inom IT och OT. De skilda behoven inom IT och OT leder lätt till tekniska konflikter som kan vara utmanande att hantera.

 

New call-to-action

Säker IT/OT-integration

Relaterade artiklar