U

Start » Learning Center » Know-how » När är en brandvägg inte tillräckligt?

När är en brandvägg inte tillräckligt?

Vet du när en brandvägg inte räcker för att skydda din information? Och vet du vilken lösning du ska använda istället?

Om du behöver överföra information till eller från ett säkerhetskänsligt nätverk bör en brandvägg inte vara den enda lösningen du använder för att öka din cybersäkerhet. Även om syftet med en brandvägg är att skydda nätverket, behövs ett tillägg med betydligt högre assurans i form av en Cross Domain Solution.

Vad är en brandvägg och när räcker den inte till?

En brandvägg är en enhet vars syfte är att skydda ditt nätverk genom att endast släppa igenom viss trafik. Den övervakar och filtrerar vilka paket av data som kommer in i nätverket och vilka som ska blockeras baserat på olika regelverk. Om du däremot behöver överföra information till eller från ett säkerhetskänsligt nätverk bör en brandvägg inte vara den enda lösningen du använder för att öka din cybersäkerhet. Även om syftet med en brandvägg är att skydda nätverket, behövs ett tillägg med betydligt högre assurans i form av en Cross Domain Solution (CDS).

 

Vad är en Cross Domain Solution?

Cross Domain Solution är en term som används för att beskriva hur man bibehåller ett säkert informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- och skyddsbehov. Detta kan ske mellan databaser, servrar, applikationer eller en kombination av dessa.

CDS belyser värdet av att kunna kommunicera, att dela eller flytta information mellan domäner och samtidigt tillämpa validering, transformering och filtrering under utbytet.

Hur höjer jag nätverkets säkerhetsnivå?

Om du har skyddsvärd eller till och med säkerhetsklassad information behöver du en pålitlig Cross Domain Solution som erbjuder säker och filtrerad dubbelriktad kommunikation. Syftet är att tillämpa en strikt kontroll på informationsnivå under själva informationsöverföringen och minska cyberhot som exempelvis manipulation, dataläckage och intrång. Advenicas lösning heter ZoneGuard. ZoneGuard ersätter inte en brandvägg utan höjer istället nätverkets övergripande säkerhetsnivå. Lösningen möjliggör digitalisering utan att kompromissa med säkerheten samtidigt som den är flexibel och enkel att justera beroende på din organisations olika behov.

 

när räcker det inte med en brandvägg

Vad är en ZoneGuard?

ZoneGuard kontrollerar informationsutbytet som sker mellan olika nätverks- och säkerhetsdomäner. ZoneGuard fokuserar på informationsflödet och säkerställer att organisationers informationspolicys följs vid varje överföring. ZoneGuard skapar också loggar för spårning av informationsutbytet.

Hur fungerar en ZoneGuard?

ZoneGuard tillåter ett strikt kontrollerat tvåvägs-filtrerat informationsflöde som stödjer tredjeparts-kontroll för att införa en digitalt signerad informationspolicy. ZoneGuard använder filter i båda riktningar och informationen kontrolleras alltid med hjälp av fullständig meddelandeinspektion. Filtret kan tillåta information att passerade beroende på flera faktorer, exempelvis källa/destinationsadresser, filformat, attribut eller om det finns en digital signatur.

Hur ser ZoneGuards process ut?

När ett meddelande skickas från ett system till ett annat, där båda systemen är uppkopplade till en ZoneGuard, analyseras information i det meddelande som tas emot från ena systemet utifrån konfigurerade regler. Godkända delar av det mottagna meddelande sätts samman till ett nytt meddelande vilket sedan skickas till den avsedda mottagaren i det andra systemet.

 1. Data skickas till en av ZoneGuards DATA-portar.
 2. Datapaketen samlas in.
 3. Hela meddelandet återskapas.
 4. Meddelandet delas upp utefter specifikation i den laddade tjänsten.
 5. Innehållet struktureras för att passa det laddade schemat.
 6. Schema In accepterar endast det innehåll som är korrekt strukturerat.
 7. Fördefinierade filter kontrollerar innehållet.
 8. Schema Ut accepterar endast det innehåll som är korrekt strukturerat.
 9. Hela meddelandet återskapas.
 10. Meddelandet delas upp i datapaket.
 11. Datapaketen skickas till den avsedda mottagaren.

 

ZoneGuard-teknik

Varför behöver man en ZoneGuard?

Det finns många befintliga system och lösningar som är känsliga för protokoll- eller implementeringsfel. Det kan röra sig om brister i en implementation av ett nätverksprotokoll eller applikationer som inte genomgått tillräckliga tester för validering av inkommande data. En ZoneGuard förhindrar dessa genom att erbjuda:

 • Protokollavbrott för att förhindra möjliga attacker genom att ta bort attacker på nätverksnivå.
 • Transformation av nätverksprotokoll och informationsinnehåll från ett format till ett annat som förhindrar skadliga program och minskar attacker på applikationsnivå.
 • Validering och filtrering av information i enlighet med en organisations informationspolicy vilket säkerställer att endast information som har godkänts överförs.

 

omvandla

Vem behöver en ZoneGuard?

Idag är cyberhoten diversifierade och ZoneGuard-teknologin har flera försvarsmekanismer som arbetar tillsammans för att skydda ditt informationsflöde. ZoneGuards förmåga att skydda vilken information som överförs till och från ett system skapar gedigen kontroll och pålitlighet för alla organisationer med ett kritiskt informationsflöde, vare sig du är verksam inom nationell säkerhet, kritisk infrastruktur eller offentlig sektor.

Vad är det som gör ZoneGuards informationsflöde och filtreringsprocess unik?

ZoneGuard möjliggör protokolloberoende informationsöverföring. Detta sker genom att separera den faktiska informationen från dess leveransformat vilket endast tillåter det faktiska informationsinnehållet att behandlas i filtret. Endast det informationsinnehåll som är nödvändigt och tillåtet släpps igenom. Detta förhindrar information som inte är godkänd av befintliga policys att passera genom filtret. Efter filtrering packas den relevanta informationen om till det begärda leveransformatet (antigen samma som vid inkommande överföring eller ett annat).

Detta gör det möjligt för dig att på ett säkert sätt kunna utbyta endast godkänd information mellan sändare och mottagare. Varken mer eller mindre.

 

Läs mer om hur ZoneGuard kan användas i våra Use Case.

 

New call-to-action

 

Relaterade artiklar