U

Start » Learning Center » Know-how » Kvantsäker kommunikation

Kvantsäker kommunikation

För att skydda hemlig information från motståndare, är det absolut nödvändigt att vara framåt tänkande när det gäller informationssäkerhet. Detta är särskilt sant i kvantåldern där kvantdatorer kan knäcka dagens populäraste krypteringsalgoritmer.

Kvantdatorer – förändrar världen

Quantum är det latinska ordet för mängd och betyder den minsta möjliga diskreta enheten av någon fysisk egendom, till exempel energi eller materia. På samma sätt som bitar används i en klassisk dator, ligger det i kvantdatorns hjärta kvantbitar eller qubits som kan lagra information i kvantform.

Med en kvantdator kan du ta itu med problem som skulle ta våra bästa klassiska datorer miljoner år att lösa. De kan utföra mycket snabba parallella beräkningar och kan således lösa svåra problem som sökning och faktorisering. Dessutom har de också potential att påskynda utvecklingen av artificiell intelligens och vara avgörande för att modellera kemiska reaktioner vilket – leder till fler effektiva mediciner.

 

Ett nytt hot mot krypteringslösningar och informationssäkerhet

Kvantdatorer är maskiner som använder kvantfysikens egenskaper för att lagra data och utföra beräkningar. Detta kan vara extremt fördelaktigt för vissa uppgifter där de kan överträffa till och med de bästa superdatorerna.

Just nu är säkerheten hos de mest populära algoritmer som används i krypteringssystem beroende av den matematiska svårigheten att dela upp stora nummer till primtal. Detta kallas faktorisering, och för klassiska datorer är det oerhört långsamt, dyrt och opraktiskt. Å andra sidan kan kvantdatorer som kör Shors algoritm enkelt och extremt snabbt göra sådana beräkningar.

1994 presenterade MIT-professorn Peter Shor en algoritm som bevisade hur den matematiska utmaningen med stora primtal kunde knäckas – och därmed förvandlades kvantdatorer till ett problem för kryptografi.

Den snabba beräkningen har en direkt koppling till kryptering. Kryptografiska teser baserade på antagandet att vissa matematiska beräkningar tar extremt lång tid (med andra ord är praktiskt taget omöjliga att göra) kastas helt enkelt omkull av kvantdatorer. Kommunikation som idag skyddas av sådana kryptografiska algoritmer måste därför ses som osäker eller åtminstone att de medför en tydlig risk.

Faktum är att kvantdatorer snabbt kan knäcka kryptografiska nycklar som är såbara mot kvantdatorer och en angripare kan dekryptera privat kommunikation, vilket är ett enormt problem för säker kommunikation – själva principen för säker kommunikation äventyras.

Kvantdatorn utgör ett omedelbart hot mot de algoritmer som världen använder idag, men tillräckligt stora kommersiella kvantdatorer som kan användas för att attackera algoritmer finns inte tillgängligt för allmänheten. Men det betyder inte att det är lugnt; även om angripare inte kan komma åt informationen just nu, kan de samla in och spara den medan de väntar på att en kvantdator ska vara tillgänglig.

 

Kvantålder

Fem viktiga fakta i dessa kvanttider som du måste komma ihåg

  1. Kvantdatorer börjar bli tillgängliga för alla
  2. Kvantteknikens parallella tillstånd gör datorn blixtsnabb
  3. Kvantdatorer knäcker konventionell kryptering
  4. Kvanthotet märks inte, än
  5. Det finns säkra lösningar redan idag

Vill du veta mer om dessa fem fakta? Läs mer i vårt blogginlägg!

Varför kvantsäker nyckelhantering är viktigt

En utmaning i allmänhet med kryptering är nyckelhantering. Det är välkänt att allt skydd bör bäras av sekretessen för kryptonyckeln, inte sekretessen för vilken algoritm du använde. Detta gör nyckelhantering viktig. De så kallade publika nyckelkryptosystemen har fördelen att de totalt kräver färre nycklar för att ett givet antal individer ska kunna kommunicera säkert med var och en av de andra än vad de som kallas hemliga nyckelkryptosystem har. Ett problem är att kvantdatorn har visat sig sätta käppar i hjulen på de asymmetriska nyckelsystemen.

 

kvantsäkra

Kvantsäker kommunikation idag

När kvantdatorer finns kan de mest populära krypteringsalgoritmerna inte längre ge tillräckligt skydd för information med lång livslängd. Kvantskyddad kommunikation är metoder som förväntas vara ”kvantsäkra” vid tillkomsten av ett kvantberäkningssystem som kan bryta nuvarande kryptografisystem.

Här är fyra starka skäl att satsa på framtidssäkra lösningar redan idag:

  1. Du kan digitalisera effektivt och ansvarsfullt
  2. Du säkerställer tillräckligt skydd med tanke på attackerares teknikutveckling
  3. Du får en långsiktigt hållbar lösning
  4. Du står starkare i revisioner

Läs mer om dessa fyra skäl i vårt blogginlägg!

Kvantsäker kryptering för informationssäkerhet

Problemet med osäkra krypteringsalgoritmer kan lösas med Advenicas unika nätverkskrypteringslösning, en lösning som använder kvantsäkra algoritmer för säker nyckeldistribution.

Med kvantsäker kryptering (256-bitars nycklar för symmetrisk kryptering ger tillräcklig säkerhet även med tanke på kvanthot) och ett brett utbud av taktiska funktioner, gör SecuriVPN ISA det möjligt för försvar, kritisk infrastruktur och offentlig sektor att ta den digitala revolutionen till nästa nivå. Enkel framtidssäker nyckelhantering, mångsidiga funktioner med hög tillgänglighet och förmåga att kommunicera över låga och högkvalitativa överföringsskikt ger både användarvänlighet och motståndskraftig kommunikation. Ytterligare funktioner, såsom multicast-stöd, Quality of Service, dynamisk routing, radiotystnad och nödradering, möjliggör ett brett spektrum av use case.

SecuriVPN ISA skyddar mot avlyssning, återspelningsattack och manipulation av information. Det möjliggör hållbar säker kommunikation av hemligstämplad information över öppna nätverk. Den har en unik patenterad säkerhetsfunktion – Three Domain Separation – och en framtidssäker nyckelhantering. Den har också en central administration med lättanvänt intuitivt grafiskt användargränssnitt.

Advenicas nätverkskrypteringslösning SecuriVPN är certifierad för användning upp till och med den högsta informationsklassificeringsnivån, SECRET. Läs mer om SecuriVPN och hur du kan skydda din information!

Läs mer om kvantsäkerhet i vårt White Paper Cryptography in a Quantum Age!

 

Ny uppmaning

Relaterade artiklar