U

Start » Learning Center » Blogg » Vet du hur man gör säker filöverföring till klassade nätverk?

Vet du hur man gör säker filöverföring till klassade nätverk?

Många organisationer idag har svårigheter att spåra och säkra alla dataöverföringskanaler som exponerar dem för säkerhetshot. Dataöverföringskanaler, till exempel filuppladdningar, bärbara medieenheter och bilagor i e-postmeddelanden, har alla möjlighet att vara bärare av riktade attacker som kan skada organisationens rykte, ekonomiska ställning, kundrelationer, och för kritisk infrastruktur, känslig utrustning och även själva byggnaden.

För att erbjuda en lösning har OPSWAT och Advenica inlett ett samarbete för att utnyttja kraften i MetaDefender-plattformen tillsammans med Advenicas File Security Screener. Kombinationen av Advenicas högassuranskompetens och OPSWAT’s avancerade threat prevention-tekniker ger ett starkt skydd vid filöverföringar. Skydd av innehåll i säkra, isolerade nätverk är ett måste, inte ett val. Detta gäller särskilt när filer flyttas till och från säkra nätverk.

joint solution

MetaDefender-lösningen för filskydd

OPSWAT MetaDefender skyddar organisationer mot cybersäkerhetshot i data som kommer från olika källor, till exempel webb, e-post, bärbara media och andra enheter. De metoder som används är Data sanitisation och Multi-scanning.

Data sanitisation, även kallad Content Disarm and Reconstruction (CDR), är en avancerad threat prevention-teknik som inte är beroende av detektering. Istället förutsätter den att alla filer är skadliga och sanerar och bygger om varje fil, vilket garanterar fullständig användbarhet med säkert innehåll. Tekniken är mycket effektiv för att förebygga kända och okända hot, inklusive zero-day inriktade attacker och hot som är utrustade med teknik för skadlig kod som Fully Undetectable (FUD) malware, VMware detection, obfuskering och många andra.

Multi-scanning är en avancerad teknik för att upptäcka hot som ökar detekteringsgraden, minskar upptäcktstider för utbrott och ger resiliens mot problem med antivirusprogram.

 

Secure net

Säker filimport med File Security Screener och MetaDefender

File Security Screener är en högassurans enkelriktad Cross Domain Solution med data sanitisation och multi-scanning. Den ger effektiva och automatiska motåtgärder för skadlig kod och garanterar samtidigt separering för de anslutna nätverken.

 

Den gemensamma lösningen ger:

  • Skanning av skadlig kod med mer än 30 anti-malware-motorer med skydd mot noll-dagars hot
  • Säkerhet med hög assurans vid läckage av information
  • Separering med hög assurans mellan olika käll- och destinationsnätverk
  • Anpassningsbara importregler baserade på källan till informationen och filtypen
  • Skalbar lösning med möjlighet att öka antalet anslutna källnät
  • Innehållskontroll och Data sanitisation för djupt skydd mot intrång
  • Hög prestanda med single-pass arkivutvinning och filköhantering

 

Läs mer om File Security Screener och den gemensamma lösningen här.

 

Relaterade artiklar