U

Start » Learning Center » Blogg » Så gör du en säkerhetsskyddsanalys

Så gör du en säkerhetsskyddsanalys

Teknikutvecklingen ger oss många nya fantastiska möjligheter. Problemet är att myndigheternas säkerhetsskydd inte har hängt med i denna utveckling, vilket får följden att fler brister och sårbarheter exponeras för potentiella attackerare. För att undvika att gapet mellan hot och skydd fortsätter att växa behövs fler säkerhetsskyddsåtgärder.

 

Grunden är en säkerhetsskyddsanalys

När man ska börja arbeta med säkerhetsskydd är första steget att genomföra en säkerhetsskyddsanalys. En sådan analys är grunden till allt säkerhetsskyddsarbete.

 

Steps

 

Hur gör man en säkerhetsskyddsanalys?

Genom att ställa dig följande frågor får du fram det som krävs:

  • Vad är målet med verksamheten?
  • Vilka är verksamhetens skyddsvärden?
  • Vilka konsekvenser kan uppstå?
  • Vad är hotet?
  • Vilka sårbarheter finns?
  • Vilka skyddsåtgärder ska väljas?

 

Är du intresserad av mer detaljer kring hur du gör en säkerhetsskyddsanalys? Besök vår sida Hur gör man en säkerhetsskyddsanalys?

Behöver du mer råd kring cybersäkerhet, säkerhetsskyddsanalyser eller segmentering av känslig information så är du välkommen att kontakta oss på Advenica.

 

 

Relaterade artiklar