U

Start » Learning Center » Blogg » Klarar Sverige ett större strömavbrott? Vad kan vi göra för att vara bättre förberedda?

Klarar Sverige ett större strömavbrott? Vad kan vi göra för att vara bättre förberedda?

I TV-serien “Nedsläckt land” på SVT slås hela elproduktionen i Sverige ut av en solstorm. Effekterna av bristen på el blir enorma. Förutom att belysning, värme och funktioner som frysen, vattentillförsel och toalett slås ut så innebär ett längre stopp att även alla vanliga kommunikationsvägar slutar att fungera. Bristen på information om vad som händer spär på den stora oro och osäkerhet som de allra flesta drabbas av i en sådan situation.

Men hur sannolikt är det att Sverige skulle hamna i en sådan situation? Och hur förberedda är vi, dvs hur skulle vi klara oss om experimentet i SVT serien hände på riktigt?

 

Svenskarna dåligt förberedda på stora strömavbrott

Enligt en undersökning som opinionsinstitutet Novus gjorde på uppdrag av SVT Nyheter så är svenska folket varken oroliga eller förberedda för ett större ström-avbrott. Värst är det i tätorterna där 77 procent tex inte vet var de ska hämta dricksvatten och de saknar också i större utsträckning viktiga saker som vattendunkar, transistorradio och kontanter.

Myndigheter som energimyndigheten och MSB varnar för den låga kunskapsnivån kring strömavbrott och anser att kunskaperna kring elavbrott – och hur man klarar sig – måste öka. Alla måste fundera på vad man har för behov och vilka förberedelser man behöver vidta. För att öka medvetenheten gav MSB i maj 2018 ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll i Sverige.

 

Om krisen kommer

 

Är solstormar en risk?

Solstormar är explosioner på solens yta och de når sällan jorden. Men när en solstorm uppstår som riktas mot jorden så slungas laddade partiklar ut från dess yta. Dessa partiklar kan slå sönder solpaneler på satelliter och även störa deras datorer. Därefter kommer en våg av plasma som trycker ihop jordens magnetfält. Det kan påverka våra högspänningsledningar vilket kan resultera i strömavbrott. Runtom i världen finns flera varningscenter som följer aktiviteterna på solens yta och gör prognoser för solstormar för att vi ska kunna vara förberedda på utbrotten. Enligt MSB finns en viss risk att ännu värre stormar kan inträffa de kommande åren.

Säkerhetspolitiska läget är instabilt

 

En helt annan risk är det globala säkerhetspolitiska läget, som idag är präglat av instabilitet och allmän oförutsägbarhet. Även i Sveriges närområde är läget säkerhetspolitiskt och militärstrategiskt försämrat.

Om en annan stat skulle bestämma sig för att attackera tex Sverige, skulle det förmodligen ske genom en attack mot någon viktig samhällsfunktion, såsom tex elförsörjningen. Då vi idag är så beroende av el för nästan alla viktiga funktioner är det ett väldigt effektivt sätt att få störa ett land eller en stat.

 

Civilt försvar ska skydda viktiga funktioner

Sverige beslutade 2015 att ”planeringen för höjd beredskap skulle återupptas” vilket innebär en återuppbyggnad av totalförsvaret och särskilt då det civila försvaret. Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Detta arbete görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, men även av privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civil-befolkningen och säkerställa att funktioner som sjukvård och transporter fungerar vid kriser, krigsfara och krig.

Planen är att år 2020 ska berörda aktörer ha återupptagit sin planering för höjd beredskap. För att uppnå detta arbetar Försvarsmakten och MSB intensivt med att säkerställa engagemanget och förberedelserna för alla dessa aktörer.

 

civilt försvar

 

Vad kan vi göra?

För att kunna upptäcka dessa angrepp och bygga ett effektivt skydd mot dem behöver vi alla öka vår kunskap om cybersäkerhet. Alla företag, myndigheter och organisationer behöver öka sin medvetenhet om risken för IT-angrepp och inse vikten av att arbeta med informations-säkerhetsfrågor på ett kontinuerligt och strukturerat sätt. Årliga risk- och säkerhetsanalyser är en bra början, lika så att se över hur man kan jobba med nätverkssegmentering för att säkerställa integritet och konfidentialitet. Att genomföra en säkerhetsskyddsanalys där man tar fram vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behövs är ytterligare en viktig åtgärd.

Behöver du råd och hjälp med hur du ska tänka kring cybersäkerhet så är du välkommen att kontakta oss på Advenica.

 

 

 

Relaterade artiklar