U

Start » Learning Center » Blogg » Hur man gör en säker överföring av SCADA-information

Hur man gör en säker överföring av SCADA-information

SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) används för övervakning och styrning av processer inom industrin och i kritisk infrastruktur. De processer som dessa system styr och övervakar är ofta av mycket känslig karaktär. Eftersom det finns ett behov av att överföra denna information till andra system krävs speciallösningar för att få en säker överföring.

 

Överföring av SCADA-information behövs i ett digitalt samhälle

I och med digitaliseringen växer behovet av att överföra känslig SCADA-information till andra nätverk för att kunna arbeta effektivt.

 

Här några exempel på sådana situationer:

  • Processövervakning från en plats utanför SCADA-systemets omkrets.
  • Optimering av en produktionsprocess – kräver att du extraherar information från processen och sedan analyserar / optimerar den (number crunching) med matematiska verktyg.
  • Vid reparation av elnät måste information distribueras om nätet, t.ex. vilka ledare som är live.

 

how to do a Secure transfer of SCADA information

 

Hur man gör en säker överföring av SCADA-information

SCADA-system måste hanteras säkert för att undvika att någon utan tillstånd påverkar eller ändrar funktionen. Om det händer kan kritiska funktioner stängas av eller förstöras, vilket kan leda till stora sociala störningar som drabbar många människor.

För att fortsätta digitalisera på ett säkert sätt krävs cybersäkerhetslösningar som tar hand om säkerhetsproblem och samtidigt möjliggör ett informationsutbyte. För att läsa mer om hur dessa lösningar löser utmaningen, ladda ner vår lösningsbeskrivning Säker överföring av SCADA-information.

Om du behöver mer råd angående cybersäkerhet, säker IT / OT-integration eller nätverkssegmentering är du välkommen att kontakta Advenica.

Relaterade artiklar