U

Start » Learning Center » Blogg » Hur kommer man igång med arbetet med informationssäkerhet?

Hur kommer man igång med arbetet med informationssäkerhet?

Dagens digitala värld ställer nya, högre krav på informationssäkerhet. Anledningen är att det uppkopplade samhället visserligen innebär många fördelar och möjligheter, men öppnar också fler vägar för attackerare att ta sig in i datorer och/eller system.

 

Nya lagar tydliggör kraven på informationssäkerhet

För att höja beredskapen finns nu nya lagar som ska hjälpa företag som jobbar med samhällsviktiga tjänster att höja informationssäkerheten. I Sverige finns nu säkerhetsskyddslagen. Den nya lagen tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter.

 

get started with information security work

 

Kom igång med arbetet med informationssäkerhet

Men hur kommer man igång?

 

Vi har 8 råd när du ska börja arbeta med informationssäkerhet. Några av dem är:

  • Inse att informationssäkerhet innebär mer än teknik
  • Koppla arbetet till organisationens riskhantering
  • Säkerställ att ledningen tar ansvar
  • Se över rutiner och processer

 

Vill du läsa mer om våra råd när du ska börja arbetet med informationssäkerhet så besök vår sida ”Cybersäkerhet – vad är det”. Där kan du ladda ned vår guide ”8 råd till dig som ska börja arbeta med informationssäkerhet”.

Behöver du mer råd kring cybersäkerhet, risk- och säkerhetsanalyser, nätverkssegmentering eller säkerhetsskyddsanalyser är du välkommen att kontakta oss.

 

Relaterade artiklar