U

Start » Learning Center » Blogg » Upprätthåll säkerheten, även när du arbetar på distans!

Upprätthåll säkerheten, även när du arbetar på distans!

Varje dag arbetar de flesta av oss med flera olika system. Genom vår dator och andra digitala enheter får vi tillgång till information som fysiskt finns på en helt annan plats. För att till exempel övervaka en anläggning är man ofta beroende av att kunna komma åt information på distans. Det är helt enkelt inte praktiskt att den som ska övervaka alltid ska vara på samma fysiska plats som systemet som ska övervakas.

Men med en fjärranslutning införs också risker.

 

uppkopplad

Hur säkerställer du att denna fjärråtkomst inte öppnar fler möjliga attackvektorer för en potentiell angripare?

 

För att använda fjärråtkomst till ett operativsystem, till exempel ett Operational Technology-system, på ett säkert sätt behöver du införa en säkerhetslösning som styr tillgången, och som filtrerar den information som är tänkt att överföras. Användaren guidas sedan till de system de har tillgång till på ICS/SCADA-nätverket.

 

upprätthålla säkerheten

 

Informationen filtreras så att endast tangenttryckningar förs igenom i en riktning och bilder av datorskärmen i den andra. Genom dessa åtgärder kan du säkerställa att potentiella attacker inte kan nå ICS/SCADA-nätverket och samtidigt göra det omöjligt för obehöriga informationsuttag.

Vill du veta mer? Läs vår lösningsbeskrivning om säker fjärråtkomst!

Relaterade artiklar