Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse

Presentation av Advenicas styrelse.

Per Wargéus

Per Wargéus, styrelseordförande

Styrelseledamot sedan april 2020 och styrelseordförande sedan april 2020. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Avensia AB, Almi Företagspartner i Skåne AB, Akribian AB, NordAmps AB. Ledamot i Connect Sverige Region Syd. 

Utbildning: Studier vid Lunds Tekniska Högskola, Elektroteknik samt företags- och nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.

Per Wargéus har ett förflutet som entreprenör och gjort ett flertal resor inom IT branschen där han har startat, köpt, fusionerat och sålt bolag. Per har gedigen erfarenhet från styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag.

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen, oberoende till större aktieägare.

 
Mikael Sandberg

Mikael Sandberg, styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2009.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i VNext AB. Styrelseledamot i Quadracom AB. 

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola. MBA, School of Management, Bath University. 

Mikael Sandberg är partner i Regency Capital International Ltd samt konsult på Analysys Mason Ltd och Arthur D. Little AB. 

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen.

 
 
Ove Linde

Ove Linde, styrelseledamot

Styrelseledamot 2015-2016, suppleant sedan april 2016.

Övriga styrelseuppdrag: Bera Holding i Lund AB med tillhörande dotterbolag 

Utbildning: Hässleholms Tekniska skola. Studier i juridik, Lunds universitet. 

Ove Linde är Advenicas grundare. Ove är idag VD för Bera Holding i Lund AB. Han är också honorärkunsul för Venezuela. 

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen.

 

 
Anders Silwer

Anders Silwer, styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Fortverkets styrelse samt ledamot i Nixu OY styrelse

Utbildning: Försvarsmaktens och Försvarshögskolans stabs chefsutbildningar. Master i strategisk planering från US Air University. 

Anders Silwer har sin bakgrund i Försvarsmakten och pensionerades som generallöjtnant och chef produktionsledningen 2017. Anders karriär i Försvarsmakten började som stridsflygare på J 35 Draken och senare JAS 39. Anders har varit flygvapeninspektör och Försvarsmaktens insatschef. Numera är Anders verksam som konsult inom organisationsutveckling och inom flygområdet. 

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen, oberoende till större aktieägare.