Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse

Presentation av Advenicas styrelse.

Anna Soderblom

Anna Söderblom, styrelseordförande

Styrelseledamot sedan maj 2014 och styrelseordförande sedan december 2015. 

Övriga styrelseuppdrag: Vice styrelseordförande i Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag. Ledamot i Poolia AB, BTS Group AB, Almi Företagspartner AB, Midway Holding AB samt Cabonline Holding AB. 

Utbildning: Universitetsexamen i matematik från Lunds universitet. Ekon Dr från Handelshögskolan i Stockholm. 

Anna Söderblom är idag verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare befattningar inkluderar teknisk supportchef och marknadsdirektör Microsoft Norden, marknadsdirektör Posten Brev samt investeringsansvari Industrifonden.  

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen, oberoende till större aktieägare.

 
Mikael Sandberg

Mikael Sandberg, styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2009.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i VNext AB. Styrelseledamot i Quadracom AB.

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola. MBA, School of Management, Bath University.

Mikael Sandberg är partner i Ventura Team LLP. Tidigare COO i Argos Investment Managers, partner i Regency Capital International Ltd samt konsult på Analysys Mason Ltd och Arthur D. Little AB.

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen.

 
Lennart Pihl

Lennart Pihl, styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Midway Holding AB (publ), NRI Holding AB, Myloc Holding AB, JLG AB. 

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet. 

Lennart Pihl har en bakgrund som VD och koncernchef i de börsnoterade bolagen Acrimo AB (1988-1997) och Bong AB (1997-2004). Arbetar sedan 2004 i eget bolag med styrelseuppdrag och konsultverksamhet.

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen, oberoende till större aktieägare.

 
Ove Linde

Ove Linde, styrelseledamot

Styrelseledamot 2015-2016, suppleant sedan april 2016.

Övriga styrelseuppdrag: Bera Holding i Lund AB med tillhörande dotterbolag

Utbildning: Hässleholms Tekniska skola samt Juridikstudier vid Lunds Universitet.

Ove Linde är Advenicas grundare. Ove är idag VD för Bera Holding i Lund AB. Han är också honorärkonsul för Venezuela.

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen.

 

 
Anders Silwer

Anders Silwer, styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Fortverkets styrelse

Utbildning: Försvarsmaktens och Försvarshögskolans stabs och chefsutbildningar. Master i strategisk planering från US Air University.

Anders Silwer har sin bakgrund i Försvarsmakten och pensionerades som generallöjtnant och chef produktionsledningen 2017. Anders karriär i Försvarsmakten började som stridsflygare på J 35 Draken och senare JAS 39. Anders har varit flygvapeninspektör och Försvarsmaktens insatschef. Numera är Anders verksam som konsult inom organisationsutveckling och inom flygområdet.

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen, oberoende till större aktieägare.