Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse

Presentation av Advenicas styrelse.

Styrelse


Per Wargéus

Per Wargéus, styrelseordförande

Styrelseledamot sedan april 2020 och styrelseordförande sedan april 2020. 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Avensia AB, Almi Företagspartner i Skåne AB. Ledamot i Valid Asset Management i Skåne AB. 

Utbildning: Studier vid Lunds Tekniska Högskola, Elektroteknik samt företags- och nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.

Per Wargéus har ett förflutet som entreprenör och gjort ett flertal resor inom IT branschen där han har startat, köpt, fusionerat och sålt bolag. Per har gedigen erfarenhet från styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag.

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen.

Aktier i Bolaget: se insynslistan.

 
Mikael Sandberg

Mikael Sandberg, styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2009. 

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola. MBA, School of Management, Bath University. 

Mikael Sandberg har tidigare varit varit COO i Argos Investment Managers, partner i Regency Capital International Ltd, ordförande i VNext AB och dotterbolag samt konsult på Analysys Mason Ltd och Arthur D. Little AB. 

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen.

Aktier i Bolaget: se insynslistan.

 
Ove linde

Ove Linde, styrelseledamot

Styrelseledamot sedan maj 2015, suppleant sedan april 2016 fram till april 2018 därefter ledamot.

Övriga styrelseuppdrag: Bera Holding i Lund AB med tillhörande dotterbolag.

Utbildning: Hässleholms Tekniska skola. Studier i juridik, Lunds universitet. 

Ove Linde är Advenicas grundare. Ove är idag VD för Bera Holding i Lund AB. Han är också honorärkunsul för Venezuela. 

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen.

Aktier i Bolaget: se insynslistan.

 
Anders Silwer

Anders Silwer, styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Fortifikationsverkets styrelse samt ledamot i Nixu OY.

Utbildning: Försvarsmaktens och Försvarshögskolans stabs- och chefsutbildningar. Master i strategisk planering från US Air University. 

Anders Silwer har sin bakgrund i Försvarsmakten och pensionerades som generallöjtnant och chef för produktionsledningen 2017. Anders karriär i Försvarsmakten började som stridsflygare på J 35 Draken och senare JAS 39. Anders har varit flygvapeninspektör och Försvarsmaktens insatschef. Numera är Anders verksam som konsult inom organisationsutveckling och inom flygområdet. 

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen, oberoende till större aktieägare.

Aktier i Bolaget; se insynslistan.

 
Ola Alfredsson

Ola Alfredsson, styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande MilDef USA, Ordförande MilDef UK, Ledamot MilDef Norge, Ledamot MilDef International AB, Ledamot MilDef Sweden AB.

Utbildning: Systemingenjörsexamen samt Marinens Officershögskola. Utöver detta en rad kurser i företagsledning, strategi, ledarskap och projektledning vid bland annat Ashridge Business School, University of Cologne och Försvarshögskolan. 

Ola Alfredsson är idag Chief Business Development Officer på MilDef Group AB. Innan dess var han ambassadråd för försvarsindustrisamarbete vid Sveriges ambassad i Washington, D.C. Han har en lång bakgrund från ledande befattningar inom svensk försvars- och säkerhetsindustri såväl som från internationella industriföretag, bland annat som vd för Kockums AB. Ola har en bakgrund som sjöofficer i den svenska marinen och är ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Oberoende till Bolaget och bolagsledningen, oberoende till större aktieägare.

Aktier i Bolaget; se insynslistan.