U

Mats Karlsson Landré: Mindre slit genom att göra mer?

Mats Karlsson Landré: Mindre slit genom att göra mer?

OT-säkerhet är ett område som ger oss många spännande utmaningar. Men ibland känns det frustrerande att de säkerhetsåtgärder vi tar inte ”räcker hela vägen”. En anledning till det tror jag kan vara att man försöker implementera en åtgärd åt gången i stället för att se...
Cybersäkerhet för energibolag

Cybersäkerhet för energibolag

Med mer frekventa och alltmer aggressiva cyberattacker är IT-arkitekturens sårbarheter ett allvarligt hot för bolag idag. Hur du skyddar din digitala infrastruktur kan påverka din generella verksamhet och funktionen av fysiska processer. Energisektorn är särskilt...