U

Cybersäkerhet för energibolag

Cybersäkerhet för energibolag

Med mer frekventa och alltmer aggressiva cyberattacker är IT-arkitekturens sårbarheter ett allvarligt hot för bolag idag. Hur du skyddar din digitala infrastruktur kan påverka din generella verksamhet och funktionen av fysiska processer. Energisektorn är särskilt...
Ökad säkerhet för vindkraftverk

Ökad säkerhet för vindkraftverk

I en alltmer orolig värld ser vi fler och fler attacker mot kritisk infrastruktur. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har tre vindkraftsbolag blivit utsatta för cyberattacker. Detta belyser vikten av att fler företag inom kritisk infrastruktur måste inse vikten av att...