U

Start » Learning Center » White paper » NIS-direktivet – ökad informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster

NIS-direktivet – ökad informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster

Vad du kommer att lära dig av detta White Paper

I detta White Paper behandlar vi NIS-direktivet. NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. NIS är en förkortning av “The Directive on security of network and information systems”, det vill säga direktivet om säkerhet i nätverk och informationssystem, och syftar till att påskynda åtgärder för en högre nivå av säkerhet inom EU.

Vi besvarar frågor som:

  • Hur ska NIS-direktivet tillämpas?
  • Vad innebär NIS-direktivet rent praktiskt?
  • Vilka omfattas av NIS-direktivet?
  • Vad skiljer NIS från GDPR?
  • Vad skiljer NIS från säkerhetsskyddslagen?
  • Vilka är de viktigaste åtgärderna?
  • Vad är NIS 2?

Dessutom: Fem frågor du måste ställa dig i NIS-arbetet!

Relaterade artiklar