U

Start » Svenskt IT-säkerhetsindex

Svenskt IT-säkerhetsindex

Svenskt IT-säkerhetsindex är en sammanställning av mognadsgraden inom olika branscher när det gäller IT-säkerhet. Verktyget fungerar idag som benchmark för den som vill testa sin egen säkerhetsmedvetenhet.

Resultaten visar på stora skillnader mellan olika branscher. Exempelvis utmärker sig finansindustrin genom att visa på hög mognad i förhållande till sin risk medan kommunsektorn har ett stort ansvar framför sig. Du kan ladda ner rapporten Svenskt IT-säkerhetsindex nedan.

Om indexet

Verktyget är framtaget av representanter från Advenica, Radar, Dataföreningen, Swedish Association for Civil Security, Sig Security samt Christer Magnusson, docent vid Institutionen för Data- och systemvetenskap, Stockholms universitet och gjordes 2017.

Ladda ner Svenskt IT-säkerhetsindex

Om oss

På Advenica specialiserar vi oss inom cybersäkerhet på högsta säkerhetsnivån – för en säkrare värld.