U

Advenica penetrationstester bygger på automatiska skanningar av externa gränssnitt för olika kända existerande sårbarheter samt skräddarsydda skript utvecklade för produkten eller systemet. Utvärderingsrapporten kan ge en åtgärdsplan och lösningsförslag för identifierade luckor. Endast behörig personal har tillgång till utvärderade produkter och system. I samarbete med dig utvärderar vi kraven för att säkerställa att rätt säkerhetsnivå definieras utifrån identifierade utmaningar och en hotanalys. Advenica är mycket erfarna när det gäller analys med det specifika syftet att identifiera nödvändiga motåtgärder och åtgärder för att säkerställa stabilitet. Vi hjälper dig att se till att den data och kritisk information som du äger och hanterar är väl skyddad.

Vår kundanpassade analys, med fokus på människor, processer och teknik, ger organisationer friheten att digitalisera.

Undersök assuransen

Forskning visar att många intrång är okända för målet länge, vilket gör målet ovetande om att verksamheten är utsatt för ett intrång. En studie genomförd 2014 visar att i genomsnitt mer än 7 månader passerade före upptäckten. Det finns naturligtvis många källor till säkerhetsläckor. Komplicerade, felaktiga processer eller anställdas felanvändning av system och verktyg är oftare början till sårbarheter än att det beror på tekniskt försvar. Brister är ofta relaterade till kunskapsbrister i hur man utför uppgifter, slarv eller mindre intuitiva system.

För att skydda din IT-infrastruktur från försäkringskomplikationer och från de olika riskerna med IT-hårdvara till riskerna för den mänskliga faktorn, är det viktigt att förhindra eventuella intrång.

Säkerhetsutvärderingar och penetrationstester är åtgärder för att skapa ett adekvat skydd mot hot såsom obehörigt industrispionage eller insamling av information.

Huvudsyftet med säkerhetsutvärderingar och penetrationstester är att identifiera sårbarheter i en organisation, processer och informationsflöden. Detta för att göra dig fullständigt medveten om potentiella hot.

Dynamiska utvärderingar

Advenicas kärnverksamhet är högkvalitativa cybersäkerhetslösningar för kritisk data in motion hos nationella och utländska kunder som har de högsta säkerhetskraven. Med denna verktygslåda formaliserar vi säkerhetsbedömningen dynamiskt med kunderna. Vi har en omfattande kunskap inom säkerhetsarkitektur, säker programmering, informationssegmentering och testning av säkerhetskritiska system.

Certifieringar och godkännanden

Advenicas lösningar har erhållit flera prestigefyllda godkännanden av EU, nationella certifieringsorgan och internationella certifieringsorgan för IT-säkerhet. Vi har också beviljats amerikanskt patent för vår VPN-teknologi, Three Domain Separation.

Warranty

Advenica garanterar att denna produkt kommer att vara fri från defekter i material och utförande under ett (1) år från inköpsdatum.