U

Säkra uppdateringar

Säkra uppdateringar

Uppdateringar av Windows- och Linux-system är en viktig del i att kunna upprätthålla säkerheten för den digitala information som finns i dessa system. Uppdateringen kan dock innebära en säkerhetsrisk och för att undvika det samt för att upprätthålla integriteten och...
Create a secure data import – Use Case #11

Create a secure data import – Use Case #11

Importing files into secure environments poses a great security threat. The File Security Screener (FSS) is designed to automatically handle security scanning for content that needs to be imported to or transferred between different secure IT domains – creating...