U

Start » Learning Center » Use Case » Säkra uppdateringar

Säkra uppdateringar

Uppdateringar av Windows- och Linux-system är en viktig del i att kunna upprätthålla säkerheten för den digitala information som finns i dessa system. Uppdateringen kan dock innebära en säkerhetsrisk och för att undvika det samt för att upprätthålla integriteten och tillgängligheten i systemen och kunna göra säkra uppdateringar, krävs speciella lösningar.

Sedan man började med Windows- och/eller Linux-baserade system inom ICS/SCADA har behovet av att kunna uppdatera dessa system ökat. Detta behov beror på att komplex mjukvara ofta innehåller buggar som bör rättas till för att säkerställa stabilitet i systemen.

Men att göra dessa uppdateringar är något som i sig kan innebära en säkerhetsrisk om det inte görs på rätt sätt. Integritet och tillgänglighet till systemen måste upprätthållas och de flesta systemuppdateringar är normalt sett inte tillräckligt utvärderade i den miljö de används eller i kombination med de applikationer som körs.

Uppdateringen kan göras på ett säkert sätt genom att använda en datadiod som säkerställer enkelriktad kommunikation.

Vill man ytterligare säkerställa att uppdateringen inte blivit manipulerad kan importen av uppdateringsfiler göras via en så kallad filtvätt bestående av två datadioder och en server för antivirusskanning.

Säkra uppdateringar

Relaterade artiklar