U

Säker IT/OT-integration

Säker IT/OT-integration

Digitaliseringen innebär att IT- och OT-system behöver kopplas samman. Denna integration är en utmaning ur säkerhetssynvinkel och kräver speciella lösningar.   Operational Technology (OT) är ett begrepp som innefattar alla de delsystem som behövs för att styra...
Vad är en datadiod?

Vad är en datadiod?

En datadiod är en cybersäkerhetslösning som säkerställer ett enkelriktat informationsflöde. Denna hårdvaruprodukt, med sin höga assurans, bibehåller både nätverkets integritet genom att förhindra intrång samt nätverkets konfidentialitet genom att skydda den mest...