U

Start » Om oss » Partners

Partners

På Advenica har vi många olika partners runt om i världen, både teknikpartners och kanalpartners. Här är en lista över Advenicas nuvarande partners.

Teknikpartners

Vi samarbetar med branschledande teknikföretag för att kunna erbjuda våra kunder integrerade och heltäckande cybersäkerhetslösningar.

CGI

CGI Sweden är Sveriges största IT-serviceföretag med tillgång till CGI-koncernens globala nätverk av IT-konsulter. Med detta partnerskap utökar Advenica sin försäljningspotential och blir en stark partner med tjänster som kompletterar den unika krypterings- och segmenteringsproduktportföljen. Partnerskapet gör det möjligt att erbjuda kunderna en heltäckande cybersäkerhetslösning.

 

AXIS COMMUNICATIONS

Axis Communications möjliggör en smartare och säkrare värld genom att skapa nätverkslösningar för att förbättra säkerheten och hitta nya sätt att göra affärer. Deras erfarenhet av att arbeta med nätverksvideo- och ljudlösningar, analyser och åtkomstkontroll bidrar till skydd av människor och egendom, processoptimering och ökar verksamhetens effektivitet och informationstillgång. Med detta partnerskap siktar Advenica på att utveckla skräddarsydda säkerhetslösningar för nätverkskunder inom övervakning; lösningar som ger högsta möjliga nivå av cybersäkerhet på marknaden idag.

 

OPSWAT

OPSWAT är ett globalt företag som erbjuder plattformen MetaDefender. Denna plattform är en avancerad antiviruslösning som tillsammans med File Security Screener-tjänsten från Advenica blir en komplett lösning för säker filöverföring och filimport. Samarbetet innebär att kunderna har en enda kontaktperson för hela säkerhetslösningen, vilket uppskattas och ofta är ett krav från företag ur säkerhetssynpunkt. Samarbetet ger möjlighet att erbjuda kunderna en integrerad, omfattande lösning för säker filöverföring.

 

DELL

Dell Technologies Inc. är ett amerikanskt multinationellt teknologiföretag med produkter som inkluderar persondatorer, servrar, smartphones, TV-apparater, datorprogram, datorsäkerhet och nätverkssäkerhet samt informationssäkerhetstjänster. Dell Technologies har åtagit sig att transformera företag, utforma framtiden för innovation och utveckla teknologier för att driva mänskliga framsteg.

Advenica och Dell Technologies har ett gemensamt strategiskt samarbete för att använda hårdvarubaserade säkerhetslösningar från Advenica för att ytterligare främja funktionerna i Dells Cyber Recovery-lösning. Målet med det strategiska samarbetet är att utveckla en komplett portfölj av hårdvarusäkerhetsalternativ och att ge kunderna ytterligare säkerhetsfunktioner. Detta extra skydd uppnås genom att använda toppmoderna datadioder, File Security Screeners, Secure Remote Access och avancerade hårdvaru-VPN-lösningar. Alla ytterligare säkerhetsfunktioner kan distribueras på ett modulärt sätt, antingen som enskilda spot-lösningar eller tillsammans som en omfattande cyberskyddslösning runt Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery Solution-miljön.

 

CINIA

Cinia tillhandahåller säkra datanätverk, cybersäkerhet och mjukvarulösningar. Deras verksamhet baseras på gedigen kompetens inom modern programvaruutveckling, datanätverksteknik och kritiska driftsmiljöer. Deras fiberoptiska nätverk på cirka 15 000 kilometer, inklusive C-Lion1-undervattenskabeln, möjliggör de snabbaste datakommunikationslösningarna till Centraleuropa och till marknader i Asien och Östeuropa. Genom att kombinera sina tjänster med tjänsterna från partners tillhandahåller de pålitliga och omfattande lösningar som hjälper kunderna att skriva sina egna digitala framgångshistorier.

Cinia fungerar som återförsäljare och tjänsteleverantör för Advenicas produkter i Finland. Cinia verkar också som återförsäljare och leverantör av helhetslösningar avseende Advenica-produkter i Europa. Partnerskapet är en nyckel för att kunna erbjuda kunderna bättre kontinuerligt dataskydd mot dagens cyberhot med en högkvalitativ service inklusive support och underhåll dygnet runt.

 

 

Medlemskapspartners

SOFF

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksam industri skall få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Detta innebär i huvudsak att:

  • Långsiktigt och strategiskt påverka framtida handelsförutsättningar
  • Arbeta med marknadsfrämjande processer och aktiviteter

 

Båda dessa perspektiv görs riktat mot de prioriterade marknader som uttalats av medlemsföretagen. SOFF har idag närmare 150 medlemsföretag och ca 100 är s.k. SMF-företag (små- och medelstora företag). Företagen har närmare 30 000 anställda och omsatte 42 miljarder år 2020. Branschen sysselsätter ännu fler i underleverantörsledet.

 

Cybernode

RISE driver en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet (Cybernode) för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor – en nationell nod för cybersäkerhet. VINNOVA svarar för finansieringen medan RISE Cybersäkerhetsenhet koordinerar nodens arbete.

  • Noden ska skapa ett gynnsamt innovationsklimat för den svenska cybersäkerhetsindustrin och bidra till en snabbare och säkrare digitalisering i svenskt näringsliv och hos svenska offentliga aktörer.
  • Detta ska ske genom att samla näringsliv, akademi och offentlig sektor med uppdraget att identifiera, prioritera, initiera och driva forsknings- och innovationsaktiviteter inom cybersäkerhetsområdet.
  • På detta sätt ska även svensk konkurrenskraft och export inom cybersäkerhet stärkas. Dessutom ska arbetet med noden väsentligt stärka Sveriges möjligheter att söka och vinna medel från de forsknings- och innovationssatsningar på cybersäkerhet som görs av EU.

 

Distributionspartners

Vi anser att partners är en del av nyckeln till vår framgång och därför strävar vi efter att kunna erbjuda de mest effektiva och innovativa produkterna och verktygen du behöver för att öka din cybersäkerhet.

 

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill veta mer om våra produkter? Här hittar du allt du behöver för att komma i kontakt med Advenica!

Utforska mer

I vårt Learning Center hittar allt du behöver i relation till kunskap om cybersäkerhet. Fördjupa dig i artiklar, blogginlägg och en uppsjö av resurser som finns tillgängliga i vårt utbildningscenter.