U

Start » Nyheter » Varför vi väljer assurans framför säkerhet

Varför vi väljer assurans framför säkerhet

Att ”någonting är säkert” är en egenskap som blir allt mer åtråvärd. Hur skönt hade det inte varit att kunna lita på säkerheten i all den teknik som man omger sig med i form av datorer, servrar, mobiler, IoT-prylar, programvaror och appar?

I tidens anda där lågt pris och snabb väg till release blir den viktigaste egenskapen inom många marknader så blir lösningen lätt att bara bry sig lagom mycket om säkerheten.

Men hur gör man i situationer där ett sådant förhållningssätt inte räcker? Där man aktivt vill försäkra sig om att säkerhet får trängas framme bland de viktigaste egenskaperna?

 

Vad menas med säker?

Det första man springer på är definitionen. Vad menas med säker? I vilka situationer? För vem?

Även efter att man har ramat in förutsättningarna så står man kvar med utmaningen att säkerhet är svår att bevisa. Vi har inga mättekniska metoder som kan extrahera ut ett värde och placera på en skala över vad säkerheten är för en viss pryl.

Detta är anledningen till att man inom säkerhetsbranschen för produkter talar om assurans snarare än säkerhet.

Assurans innebär graden av tillförsikt i att en produkt eller ett system korrekt utför sina kravställda säkerhetsfunktioner och att de inte kan kringgås.

Assurans är inte heller någon absolut egenskap men det för diskussionen över till något som man aktivt kan agera på. D.v.s. vilka aktiviteter och metoder har använts för att öka sannolikheten att produkten i sin användning faktiskt beter sig säkert? Det kan röra sig om metoder för definition av säkerhetskrav, val av arkitektur, designval och kvalitetssäkringsmetoder. I dagens läge är det också viktigt att se bortanför designen och fundera på riskerna vid produktion en av produkt.

Förutom aktiviteter under utveckling och produktion behöver assuransen upprätthållas efter att en produkt har distribuerats. Som respekterat säkerhetsföretag ingår det att man omvärldsbevakar och informerar sina kunder ifall säkerheten, eller assuransen, påverkas i de levererade lösningarna när incidenter sker i omvärlden och teknik utvecklas.

Assurans och produktsäkerhet är frågor vi funderar mycket på.

Läs mer i vårt White Paper Produktutveckling med hög assurans.

 

Assurans

Relaterade artiklar