U

Start » Nyheter » Varför ta ett digitalt ansvar?

Varför ta ett digitalt ansvar?

Att ta ett digitalt ansvar innebär att arbeta på ett proaktivt och hållbart sätt med informationshantering. Information är till för att användas och genom att du tar ditt digitala ansvar har du chansen att möta dagens digitala utmaningar med en större frihet. I det här inlägget har vi listat fördelarna med att aktivt ta ett digitalt ansvar.

 

Stärkta relationer

Som organisation finns ett ansvar för den enskildes information, de levererade produkternas funktion och effekterna på omgivningen nu och framöver.

Att vara en pålitlig partner gentemot omgivningen är avgörande för att bygga förtroende. Detta gäller såväl relationen till kunder, medarbetare som partners; det vill säga alla dem vars uppgifter du handskas med. Moderna organisationer tar sitt digitala ansvar och lämnar inte Informationssäkerhetsfrågor till kunder, partner eller omvärld.

De flesta branscher idag är på något sätt förtroendebranscher och med ett ökat fokus på hållbarhet och en ökad transparent är företag utsatta för granskning. Organisationer förväntas ta ansvar för den information som hanteras. Lyckas du göra det på ett proaktivt sätt kan din organisation bli ett föregångsexempel inom digitalt ansvar. Nyckelordet här är öppenhet.

 

Att vara proaktiv

Att etableras som en proaktiv aktör när det gäller att hantera de växande utmaningarna inom IT-säkerhet.

För att bli framgångsrik inom sin bransch gäller det att ligga steget före. I maj 2018 träder EU:s nya dataskyddslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft (ersätter nuvarande PUL). Börjar du titta på hur du ska anpassa dig redan idag är chansen betydligt större att du lyckas.

Vi menar att en väsentlig del i anpassningen till GDPR är att inventera och identifiera vilken data som hanteras och hur du upprättar säkra metoder för att utbyta den informationen.

Proaktiviteten innebär att fokusera på den informationen som är mest värdefull för dig och se till att du skyddar den på bästa sätt.

 

Digitalt ansvar

 

Kostnadsbesparingar

Höga kostnader för att snabbt anpassa sig utan marginaler inför kommande regleringar kan istället fördelas över längre tid och bli aktivt-positivt istället för reaktivt-negativt.

Att hantera uppkopplade system kräver flexibilitet. De som väljer att satsa vid rätt tidpunkt har mycket att vinna. Mycket går att automatisera med dagens tillgängliga teknik vilket ger effektivare organisationer via säker digitalisering. Informationssäkerhet är ett skallkrav vid digital transformation.

 

Intensifierat socialt engagemang

Ett livskraftigt företag kan idag inte vara anti-miljö, inom en snar framtid är det lika otänkbart att inte ha tagit sitt digitala ansvar.

Digitalt ansvarstagande är en självklarhet jämsides med andra insatser inom socialt engagemang. Konsumenter väljer bort leverantörer som inte tar digitalt ansvar, på samma sätt som man väljer mat och kläder som tillverkas med tveksamma metoder. En organisation som nedprioriterar att handskas med data och information på ett ansvarsfullt sätt är ingen hållbar verksamhet. Därför är informationssäkerhet lika självklart inom CSR (Corporate Social Responsibility) som hållbarhet, jämlikhet och rättvisa.

Ansvarsfull informationshantering ger livskraftiga och hållbara verksamheter som öppnar upp för innovationer och nya intäktsmöjligheter.

Relaterade artiklar