U

Start » Nyheter » Sveriges internationella samarbete inom cybersäkerhet

Sveriges internationella samarbete inom cybersäkerhet

I samband med Advenicas invigning av det nya huvudkontoret i Malmö den 19 januari 2017 höll Birgitta Modig från Utrikesdepartementet en uppskattad presentation där samverkan var ett centralt tema.

Birgitta har arbetat på UD under 14 års tid, bland annat som representant i Bryssel. Idag arbetar hon mer specifikt som Deputy Director för NSA på Regeringskansliet. UD:s funktion är att vara garanten för att avtal som sluts på internationell nivå tas emot på rätt sätt och omsätts i det praktiska arbetet.

 

Tekniken är nödvändig för fortsatt utveckling av vår välfärd

Regeringen har höga ambitioner för IT-politiken. Sverige ska vara bäst på att utnyttja digitaliseringen. Genomförande av EU:s IT-direktiv kommer att spela stor roll.  De utmaningar som väntar för Sverige, delas av flera länder.

”Betydelsen av nationell samverkan för att stå upp mot hot kan inte underskattas. Betydelsen av det europeiska samarbetet har heller aldrig varit större. I dessa osäkra tider behöver Sverige mer, inte mindre, samarbete”, menar Birgitta Modig.

 

Säkerhetsarbetet i EU

Säkerhetsfrågor hamnar ofta långt ner på prioriteringslistan i EU. Samtidigt är frågeställningarna många. Vad har vi för baskrav på säkerhet? Att driva säkerhetsfrågor är ett trögt maskineri där 28 länder ska komma överens.

9 miljarder Euro investeras nu på kvantforskning och att digitalisera EU:s inre marknad. Sverige har goda möjligheter att påverka lagstiftningen.

 

Internationellt samarbete

Vi passade även på att sitta ner med Birgitta för att ställa några kompletterande frågor

 

Hur ser det internationella samarbetet ut?

Vi arbetar på alla nivåer. Sverige har hög svansföring och vill hjälpa till. Inom området frihet på nätet är Sverige drivande och Sverige har högt renommé, vi har fördelen att inte vara en NATO-nation.

 

Hur ser man till att Sveriges nationella säkerhetsstrategi inte bara blir ytterligare ett policydokument?

När det gäller den nationella säkerhetsstrategin arbetar Regeringen hårt för att genomföra den.

”Det är inte riktigt mitt område men det jag kan säga är att det förändrade säkerhetspolitiska läget gör att detta måste bli mer än ett dokument. När ett EU-direktiv går igenom blir det lag mot lag. Det ser ljust ut.”

 

Hur ser de största utmaningarna ut inom cybersäkerhet?

”Det är att föra samman den civila med den militära världen! Det försvar som finns ställer allt högre krav på det civila, men det civila ska inte skydda det militära.”

Teknikutvecklingen och speciellt den nya generationer är så van vid att vara uppkopplad men man måste samtidigt värna om den enskilda individens integritet. Man kan inte ha tillgång till allt via sin telefon.

Ju mer du exponerar dig, desto mer sårbar blir du.

 

Säkerhet är ungefär som att borsta tänderna, det behöver bli så pass naturligt att det görs per automatik.

I Kontrollgruppen pratas det bland annat mycket om säkerheten i bilar som också är en stor utmaning.

 

Hur ser din privata beredskap ut?

”Vi har turen där jag bor att vi har kamin som värmer tre våningar. I Umeå, där jag är uppvuxen, blev det väldigt kallt så jag tänker till lite extra när det handlar om kyla.”, säger Birgitta.

Avslutningsvis hoppas Birgitta att man inom exempelvis den finansiella sektorn tänker till när det gäller tillgängligheten och lära våra unga att tillgänglighet inte är allt. Man måste inte vara på Internet jämt.

Relaterade artiklar