U

Start » Nyheter » SecuriVPN- ett kvantsäkert krypteringssystem att lita på

SecuriVPN- ett kvantsäkert krypteringssystem att lita på

SecuriVPN är ett system för kvantsäker nätverkskryptering som förser kunden med starkast möjliga skydd mot avlyssning och manipulation av dataflödet i kommunikationsnätverk. Systemet har godkänts för användning inom EU upp till och inklusive högsta sekretessnivån, SECRET UE/EU SECRET.

SecuriVPN har utvecklats i samarbete med Försvarets materielverk (FMV) för att uppfylla säkerhetskrav hos myndigheter och militära organisationer inom EU. Systemet skyddar mot avlyssning och manipulation av dataflöden i kommunikationsnätverk.

krypteringssystem

Relaterade artiklar