U

Start » Nyheter » Rundabordssamtal om Sveriges cybersäkerhet

Rundabordssamtal om Sveriges cybersäkerhet

Advenica har bjudits in till ett rundabordssamtal på Regeringskansliet om hur informations- och cybersäkerheten i Sverige kan stärkas för ett mer konkurrenskraftigt näringsliv och robust samhälle. På mötet medverkar ett 20-tal inbjudna myndigheter, organisationer och bolag.

Syftet med mötet är att bidra till en ökad förståelse för de digitala säkerhetsutmaningar Sverige står inför. Mötet är en del i regeringens arbete med att ta fram en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet.

Vi välkomnar detta initiativ och menar att det är mycket positivt att näringsliv och politik samverkar och diskuterar olika utmaningar och långsiktiga målsättningar inom informations- och cybersäkerhetsområdet.

Intervju i 8till5: Advenica i toppmöte om Sveriges IT-försvar – tunga krafter bakom cyberkriminalitet

Relaterade artiklar