U

Start » Nyheter » Remissvar av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Remissvar av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Advenica har lämnat synpunkter på NIS-utredningens betänkande (SOU 2017:36).

Du kan läsa våra synpunkter här: advenica.com/wp-content/uploads/2017-10/Advenica_NIS_synpunkter.pdf

Relaterade artiklar