U

Start » Nyheter » Nödvändigt med IT-incidentrapportering

Nödvändigt med IT-incidentrapportering

Obligatorisk IT-incidentrapportering införders i april 2016 för statliga myndigheter. Det gäller incidenter som inträffar i myndigheters informationssystem eller i tjänster som myndigheter tillhandahåller åt en annan organisation. Rapporteringen sker till MSB.

Inrikesminister Anders Ygeman uttalade sig i en intervju med Dagens Industri den 5 juli om regeringens införande av incidentrapportering för myndigheter och att de nu utreder hur detta ska utökas för att omfatta fler sektorer.

Enligt Advenica är detta helt nödvändigt för att bättre skydda medborgare och organisationer som bedriver samhällsviktiga funktioner. Detta kan bara göras genom att man tänker nytt och att företagsledningar tar sitt digitala ansvar.

Ett sätt att förbättra integriteten i denna tid av digitalisering är att applicera policybaserad informationssäkerhet som en del av informationsflöden.

Advenicas produkter SecuriCDS Date Diode och SecuriCDS ZoneGuard är lösningar för att möjliggöra informationsutbytet mellan myndigheter för att säkert och med assurans dela med sig av viktig information.

I Advenicas White Paper ”Sju strategier för skydd av kritisk infrastruktur” finns en del uppslag om hur detta kan göras.

 

Advenicas tidigare inlägg om myndigheternas arbete med informationssäkerhet

IT-brister måste rapporteras: advenica.com/sv/news/2015-12-17/it-brister-maste-rapporteras

Angående regeringens förslag om rapportering: advenica.com/sv/news/2016-03-31/angaende-regeringens-forslag-om-rapportering

Nu förhöjs nivån av IT-säkerhet ytterligare: advenica.com/sv/news/2016-04-07/nu-forhojs-nivan-av-it-sakerhet-ytterligare

Replik om myndigheters IT-säkerhet: advenica.com/sv/news/2016-05-26/replik-om-myndigheters-it-sakerhet

Relaterade artiklar