U

Start » Nyheter » Kommuner och tillverkande industri är sämst skyddade mot IT-attacker

Kommuner och tillverkande industri är sämst skyddade mot IT-attacker

30 % av tillverkande företag saknar skydd mot IT-attacker, det visar en ny rapport ”Svenskt IT-säkerhetsindex” från Dataföreningen, Advenica, SIG Security och branschspecialisten Radar som är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för samtliga aktörer inom IT-branschens ekosystem.

Rapporten visar att vart 5:e bolag inte har kartlagt vilken information som är känslig, utsatt och behöver skyddas.

Detta kan innebära stora problem, även i förhållande till EU:s nya datalag – GDPR som träder i kraft under 2018 och som innebär att bolag kan riskera att böta närmare 20 miljoner euro om man misslyckas med att följa lagen.

Läs pressmeddelandet: Kommuner och tillverkande industri är sämst skyddade mot IT-attacker

Läs artikeln i Offentliga Affärer: Kommuner sämst skyddade mot cyberhot

Ladda ner Svenskt IT-säkerhetsindex här: Svenskt IT-säkerhetsindex

Relaterade artiklar