U

Start » Nyheter » IT-brister måste rapporteras

IT-brister måste rapporteras

Advenicas kommentar angående DN:s artikel Myndigheter skyldiga att rapportera it-brister om regeringens beslut att myndigheter, kommuner, landsting och vissa privata företag blir skyldiga att rapportera it-säkerhetsincidenter från och med april 2016.

Advenica ser väldigt positivt på detta beslut som måste ses som en grundsten i att få kontroll över cyberattacker generellt och mot myndigheter specifikt. Detta var en viktig del i Erik Wennerströms utredning SOU 2015:23 som Advenica har lämnat remissvar till. Nästa steg blir att ta tillvara på informationen och göra den användbar för fler, som ett av flera verktyg i att förhindra intrång och andra typer av attacker.

Advenicas produkter såsom SecuriCDS Date Diode och SecuriCDS ZoneGuard är utmärkta lösningar för att möjliggöra informationsutbytet mellan myndigheter för att säkert och med assurans dela med sig av denna viktiga information.

Läs regeringens beslut här: Regeringen inför krav på it-incidentrapportering för statliga myndigheter

Om SecuriCDS ZoneGuard

SecuriCDS ZoneGuard möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan olika nätverk. Produkten är anpassad för att placeras mellan olika nätverk som normalt inte är sammankopplade på grund av olika säkerhetsklassning. SecuriCDS ZoneGuard säkerställer att endast information som är definierad i en informationssäkerhetspolicy kan skickas mellan olika säkerhetszoner.

All information, inklusive bilagor, samlas ihop och granskas innan den godkända informationen skickas vidare. Dessutom kan filformat bytas på inkommande information från till exempel en pdf till en bild. Tillämpningarna är många och principen med att utformningen av policy och tjänster kan göras av tredje part gör lösningen flexibel och användarvänlig.

Advenica har sedan länge efterlyst att regeringen måste utse en myndighet som tar ansvar för att vi har en säker IT-infrastruktur. Vi har även tidigare i år lämnat ett remissvar på SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige.

Relaterade artiklar