U

Start » Nyheter » Först Transportstyrelsen, nu Polisen. Vad handlar detta egentligen om?

Först Transportstyrelsen, nu Polisen. Vad handlar detta egentligen om?

Sveriges Radio har uppmärksammat att Polisen beslutat att låta CGI sköta hanteringen av Polisens lönesystem Palasso. Efter uppmärksamheten kring Transportsstyrelsens outsourcing har detta nya avslöjande fått stor uppmärksamhet.

Det finns vissa likheter mellan händelserna, men också viktiga skillnader. Advenicas CTO Jonas Dellenvall har gjort en jämförelse mellan de två händelserna.

”I bägge fallen har grunden för avsteget varit att myndigheten upplevt att den inte kunnat fullfölja sin uppgift på annat sätt. Polisen menar att det funnits risk att inte kunna betala ut löner i tid.”

Läs hela artikeln som har publicerats av Aktuell Säkerhet:

https://www.aktuellsakerhet.se/forst-transportstyrelsen-nu-polisen-vad-handlar-detta-egentligen-om/

Relaterade artiklar