U

Start » Nyheter » Angående ett svenskt militärt cyberkommando

Angående ett svenskt militärt cyberkommando

SVT:s Agenda sände den 1 maj 2016 ett inslag om att Försvarsmakten fått i uppdrag av regeringen att bygga ett svenskt militärt cyberkommando. Här är vår kommentar.

För att uppnå ett effektivt cyberförsvar krävs förmågor inom både CND, CNA och CNE (det vill säga computer network defence, attack respektive exploitation). Det är därför naturligt att Försvarsmakten och FRA har fått i uppdrag av regeringen att analysera hur den svenska förmågan att genomföra aktiva operationer kan stärkas.

Eftersom militära förmågor i allmänhet, och underrättelse- och säkerhetsoperationer i synnerhet, är omgärdat av hög sekretess kommer Sveriges kapacitet att genomföra cyberattacker att förbli okänd för det stora flertalet även framöver. Eftersom cyberområdet är teknikintensivt och utvecklas oerhört snabbt är dock en god samverkan mellan stat och det privata näringslivet en förutsättning för att bygga ett starkt cyberförsvar. Vikten av en kvalificerad, nationell industri inom området kan inte nog understrykas.

Gunnar Karlsson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, uttrycker i Agenda Försvarsmaktens ambition som att man ”tittar på ett brett spektrum av sårbarheter som en motståndare skulle kunna ha”.

Sverige har en lång tradition av att utveckla avancerade system för att skydda sig mot kvalificerade IT-angrepp från andra statsaktörer. Nu höjs den politiska ambitionen och viljan ytterligare genom att stärka även den nationella förmågan till cyberkrigföring, vilket Advenica ser som en naturlig fortsättning i att bygga ett cyberförsvar i världsklass.

Relaterade artiklar