U

Start » Nyheter » Advenica vinner förlängning av ett befintligt uppdrag till en svensk offentlig organisation, värt 20 MSEK

Advenica vinner förlängning av ett befintligt uppdrag till en svensk offentlig organisation, värt 20 MSEK

Advenica har säkrat en förlängning av ett befintligt uppdrag till en svensk offentlig organisation. Det nya avtalet är värt 20 MSEK och gäller produktutveckling som ska ske under 2024.

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. Lösningarna baseras på Advenicas betrodda teknologi och uppfyller myndighetens krav för att kunna kommunicera information som är klassad upp till Kvalificerat Hemlig, vilket betyder att de möter de allra högsta säkerhetskraven.

Bolaget har nu säkrat en förlängning av ett befintligt uppdrag till en svensk offentlig organisation. Det nya avtalet är värt 20 MSEK och gäller produktutveckling som ska ske under 2024.

”Vi är stolta över att få fortsatt förtroende att leverera lösningar till denna viktiga kund. Våra cybersäkerhetslösningar skyddar den mest skyddsvärda informationen i samhället och bidrar därmed till Sveriges säkerhet” säger Marie Bengtsson, VD på Advenica.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2023 kl.14.05.

Relaterade artiklar