U

Start » Nyheter » Advenica tecknar nytt ramavtal med svensk myndighet

Advenica tecknar nytt ramavtal med svensk myndighet

Advenicas kryptoprodukter skyddar den högsta nivån av skyddsvärd information inom tex Försvarsmakten. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU. Kunden, en större svensk myndighet, är en etablerad affärsrelation som Advenica tidigare har levererat liknande utrustning till.

Avtalet innebär att Advenica ska fortsatt stå för underhåll av signalskyddsmaterial och IT-säkerhetskomponenter. Under avtalets hela löptid kommer myndigheten att ropa av produkter och tjänster från Advenica, baserat på detta ramavtal.

”Vi är oerhört måna om att stärka de befintliga relationer vi har och är därför mycket glada att växa tillsammans med denna kund. Våra kryptolösningar ökar informationssäkerheten, bidrar till hållbara verksamheter och även till en säkrare värld” säger Marie Bengtsson, VD Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl. 16.15.

Relaterade artiklar