U

Start » Nyheter » Advenica publicerar årsredovisning för 2022

Advenica publicerar årsredovisning för 2022

Advenica har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, advenica.com. Du finner den här!

Advenicas årsstämma hålls onsdagen den 26 april kl 16.00 i Bolagets lokaler på Roskildevägen 1, Malmö.

Malmö, 2023–03-30

 

För ytterligare information, kontakta:

Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 kl. 09.55.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Relaterade artiklar