U

Start » Nyheter » Advenica är medlem i Innovationsnoden för cybersäkerhet

Advenica är medlem i Innovationsnoden för cybersäkerhet

Innovationsnoden för cybersäkerhet är en nationell kraftsamling om cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor. 

Noden ska skapa ett gynnsamt innovationsklimat för cybersäkerhetsindustrin i Sverige samt bidra till en snabbare och säkrare digitalisering i svenskt näringsliv och hos svenska offentliga aktörer. Tanken är också att arbetet ska stärka Sveriges möjligheter att söka och vinna medel från de forsknings- och innovationssatsningar på cybersäkerhet som görs av EU.

”Nodens syfte är att stärka svensk kompetens, innovation och konkurrenskraft inom cybersäkerhet, och därför ser vi det som självklart att vara med i detta arbete” säger Marie Bengtsson, VD på Advenica AB.

Innovationsnoden för cybersäkerhet är ett initiativ som finansieras av VINNOVA och drivs av RISE. Nodens arbete påbörjades i december 2020 och planeras att pågå till 2027.

Läs mer om nodens arbete på cybernode.se

cybersäkerhet

cybernode
 

Relaterade artiklar