U

Ledning

Ledningsgrupp

 

Marie Bengtsson

Marie Bengtsson, CEO and CFO

Anställd sedan 2014, CEO sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom med examen från International University of Monaco 

Marie Bengtsson har jobbat som ekonomichef under stora delar av sitt yrkesliv. Närmast innan anställningen på Advenica arbetade Marie på Fitness24Seven med att bl.a. bygga upp ekonomifunktionen och var delaktig under fyra år i den enorma tillväxtresa som bolaget genomgick. Marie har även ett stort intresse i ledarskap och har gått div ledarskapsutbildningar bl.a. UGL och FUGL på Försvarshögskolan.

Aktier i Bolaget: se insynslistan.

 
Patrik Åkesson

Patrik Åkesson, VP R&D

Anställd sedan 2021.

Utbildning: Studier i Systemvetenskap, Lunds Universitet

Patrik Åkesson har mer än 15 års chefserfarenhet i teknikföretag och har lett både Svenska och internationella utvecklingsorganisationer. Patrik kommer senast från Axis Communications och har tidigare haft bland annat Prevas, Tieto, Sony Ericsson och Purple Scout som uppdragsgivare. Med erfarenhet från både affärssidan och tekniksidan, i kombination med lång ledarerfarenhet, kan Patrik bidra med helhetsperspektiv på både strategisk och operativ nivå.

Aktier i Bolaget: 0

 
Thomas Carnehult

Thomas Carnehult, VP Product Management

Anställd sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik vid LTH, Lunds Universitet inklusive ett år vid ETH i Zürich, Product Management & Leadership Curriculum båda vid Ericsson University

Thomas Carnehult har lång erfarenhet av Portfolio & Product Management och Cybersecurity från sina tidigare anställningar på Ericsson och RISE, Sveriges forskningsinstitut. 

Aktier i Bolaget: 800

 
Rickard Nilsson

Rickard Nilsson, VP Sales

Anställd sedan 2022.

Utbildning: Civilekonom och Maskiningenjör, Master i Internationell Marknadsföring från Göteborgs Universitet.

Rickard Nilsson har arbetat med försäljning av tekniska lösningar inom olika branscher och har lång erfarenhet från att leda försäljningsorganisationer, både lokalt och internationellt. Rickard har huvudsakligen arbetat inom OT-sektorn med hård- och mjukvarubaserade lösningar mot OEM och maskinbyggare. Han har tidigare bland annat arbetat på Trelleborg AB, Beijer Electronics AB och Lenze SE och kommer senast från en VD-tjänst på ett företag inom filterteknik. 

Aktier i Bolaget: 0