U

Start » Learning Center » White paper » Cyberkoll 2022

Cyberkoll 2022

Få koll på cybersäkerheten 2022

Under den senaste tiden har vi kunnat läsa om flera olika större IT-attacker som har drabbat företag inom olika branscher. Den attack som fick mest uppmärksamhet under 2021 var tvåklöst attacken mot Kaseya – och via dem Coop. 800 Coop-butiker tvingades stänga på grund av en IT-attack som gjorde att deras betalsystem inte längre fungerade. Attacken är en del av en större global händelse som riktats mot det amerikanska mjukvarubolaget Kaseya. Flera andra svenska och internationella företag har drabbats av samma händelse, till exempel Apotek Hjärt, tågbolaget SJ och bensinkedjan St1.

2022 har hittills varit ett år där många energiföretag, särskilt vindkraftbolag, blivit utsatta för cyberattacker. Verksamheter inom kritisk infrastruktur är avgörande för vårt samhälle eftersom de tillhandahåller viktiga tjänster såsom el, telekommunikation, transport, vatten etc. Dessa tjänster kan vi inte vara utan eller åtminstone så skulle en störning göra livet svårt och till och med påverka vår nationella säkerhet. Därför är dedikerat arbete med konsekventa cybersäkerhetsåtgärder inom denna sektor som inte är intressant för verksamheterna som sådana – utan också en fråga av nationellt intresse.

I denna rapport redogör vi för ett antal studier som visar på den stora bristen på tillräcklig kunskap inom cybersäkerhet.

Relaterade artiklar