U

Start » Learning Center » Kundcase » Skydd för kommuners digitala kommunikation

Skydd för kommuners digitala kommunikation

Cybersäkerhet – ditt ansvar gentemot medborgarna

Ransomware-attacker på kommuner och liknande organisationer sker oftare än någonsin. Attackerna blockerar alla datorer, och därmed all digital kommunikation; därefter kräver angriparen en stor lösensumma för att låsa upp dem. Att undvika digital kommunikation är knappast en lösning i dagens värld, och för att inte skadas av attackerna måste du arbeta med cybersäkerhet på ett konsekvent och strukturerat sätt. Det är det enda alternativet om kommunens digitala kommunikation ska vara skyddad.

Få säkerhetsinsikt – säkra kommunens digitala kommunikation

För att kunna arbeta proaktivt och strukturerat med cybersäkerhet måste du först få säkerhetsinsikt genom en risk- och säkerhetsanalys. Baserat på analysen är det möjligt att utvärdera kraven och se till att rätt säkerhetsnivå definieras enligt identifierade utmaningar.

För att skydda känsliga system och konfidentiell data är Advenicas datadioder ofta den felsäkra vägen att gå – då kan risken för dataläckage och manipulation elimineras. För att ytterligare minska potentiella attackvektorer och samtidigt ge säker och selektiv åtkomst till systemen från fjärrnätverk bör en security gateway för kontrollerat informationsutbyte – Advenicas ZoneGuard – implementeras.

Läs mer i vårt case och få inblick i:

  • miljoner orsaker till varför du ska investera i cybersäkerhet
  • ny lagstiftning som ställer högre krav på informationssäkerhet
  • hur du får säkerhetsinsikt
  • hur du säkrar dina medborgares integritet och sekretess

Säkra kommunens digitala kommunikation

Relaterade artiklar