U

Start » Learning Center » Blogg » IIoT och Industry 4.0 säkerhetsutmaningar

IIoT och Industry 4.0 säkerhetsutmaningar

Industrial Internet of Things (IIoT) och Industry 4.0 möjliggör en högre grad av automatisering, förbättrar produktivitet och effektivitet och ger ekonomiska fördelar. Men med utbyggnaden av IIoT uppstår nya säkerhetsproblem. För att undvika risken att öppna upp för cyberattacker måste industrier och företag som använder IIoT höja skyddsnivån.

 

Vad är IIoT?

Industrial Internet of Things (IIoT) hänvisar till sammankopplade sensorer, instrument och nätverksanslutna enheter anslutna till datorers industriella applikationer. Anslutningen möjliggör datainsamling, utbyte och analys samt en högre grad av automatisering genom att använda cloud computing för att förfina och optimera processkontrollerna.

 

IoT vs IIoT

Vad är skillnaden mellan IoT och IIoT? Båda har samma huvudkaraktär av tillgänglighet, intelligenta och uppkopplade enheter. Den enda skillnaden är användningen och användarna. Medan IoT vanligtvis används av konsumenter, används IIoT för industriella ändamål som tillverkning, övervakning av leveranskedjan och ledningssystem.

 

Industri 4.0

 

IIoT och den fjärde industriella revolutionen 4.0

Den fjärde industriella revolutionen (eller Industry 4.0) är den pågående automatiseringen av traditionell tillverkning och industriella metoder med hjälp av modern smart teknik. Storskalig maskin-till-maskin-kommunikation (M2M) och Internet of Things (IoT) är integrerade för ökad automatisering, förbättrad kommunikation och egenövervakning samt produktion av smarta maskiner som kan analysera och diagnostisera problem utan behov av mänskliga intervention. Utan den anslutning och data som IIoT tillhandahåller skulle Industry 4.0 inte existera, än mindre påverka effektiviteten.

 

Vilka är fördelarna med IIoT?

IIoT har många fördelar. Här är de tre viktigaste fördelarna:

  1. Ökad produktivitet och effektivitet – Denna nya typ av anslutning möjliggör datainsamling, utbyte och analys, vilket kan förbättra produktiviteten och effektiviteten.
  2. Förbättrad kvalitet – Genom att minska manuella processer och inmatningar kan tillverkare minska den största risken i samband med manuellt arbete – mänskliga fel.
  3. Minskade kostnader – IIoT-lösningar erbjuder verktyg för att minska kostnaderna och generera mer intäkter. Datadrivna insikter om verksamhet, produktion, marknadsföring, försäljning etc. kan styra affärsverksamheten i en mer lönsam riktning.

 

Säkerhetsaspekter när du använder IIoT

När IIoT expanderar uppstår nya säkerhetsproblem. Varje ny enhet eller komponent som ansluts till IIoT är ett potentiellt ansvar. Det kan vara svårt att upprätthålla säkerheten på grund av ökad anslutning.

Att misslyckas med att investera i cybersäkerhet kan undergräva fördelarna med IIoT och Industry 4.0!

 

Osäkra IIoT-system kan få avsevärda skadliga konsekvenser, såsom driftstörningar och monetära förluster.

 

IIoT

 

Hur du ska hantera säkerhetsutmaningarna med IIoT

Många säkerhetsproblem i samband med IIoT beror på bristen på grundläggande säkerhetsåtgärder. Säkerhetsluckor som exponerade portar, otillräckliga autentiseringsmetoder och föråldrade applikationer bidrar till uppkomsten av risker.

För att komma till rätta med detta krävs lösningar som kan separera och styra dataflöden. Genom att implementera segmentering med högsäkerhetslösningar bevaras fysisk separation mellan känsliga nätverkssystem samtidigt som det möjliggör helt säker kommunikation. Resultatet är skydd på hög nivå.
Med detta på plats är loggning av säkerhetsdata nästa prioritet. Genom att övervaka inloggningar, misslyckade inloggningsförsök, transaktioner, USB-användning etc. kan effektiva förebyggande åtgärder kartläggas och skadekontroll vidtas utan dröjsmål.

Kort sagt, följande lösningar är nödvändiga:

  • Separera IT och OT fysiskt genom att använda zonindelning
  • Använd datadioder i zongränsen för utgående dataflöden från OT
  • Tillämpa godkännandelista för information i zongränsen

 

Advenica har lång erfarenhet av lösningar som fysiskt kan isolera nätverk men samtidigt säkert utbyta information. Våra lösningar möjliggör accelererad digitalisering utan att äventyra tillgängligheten och integriteten för OT-systemen.

Lär dig mer om säker IT/OT-integration genom att läsa vår lösningsbeskrivning ”Säker IT/OT-integration”.

för mer råd om hur man hanterar säkerhetsutmaningar med IIoTKontakta oss!

 

Relaterade artiklar