U

Start » Learning Center » Blogg » Säkerhet i en framtid för IoT baserad på 5G

Säkerhet i en framtid för IoT baserad på 5G

Definierat som ”sensorer och ställdon inbäddade i fysiska föremål som är länkade via trådbundna och trådlösa nätverk”, uppstod Internet of Things (IoT) för 21 år sedan, då Internet var Grejen.

 

IoT kopplar samman den fysiska och den digitala världen

År 2020 betyder IoT inte längre bara ”länkade sensorobjekt”. Det har utvecklats från enkla enheter som fångar data till något som kopplar samman den fysiska och den digitala världen, förstår vad som händer och vidtar åtgärder som gynnar den fysiska världen. Idag är IoT- enheterna små, billiga, robusta och överallt – enligt Statista kommer det att finnas 74 miljarder anslutna enheter år 2025! Denna enastående tillväxt av anslutna IoT-enheter drivs av uppkomsten av 5G-nätverk.

 

5G betyder nya möjligheter – och risker – för IoT

5G lovar att erbjuda större kapacitet, reducerad latens och snabbare hastigheter – tänk gigabit per sekund snarare än megabyte. Kritisk infrastruktur, transportsystem och IoT-aktiverade smarta hem kommer säkert att köras på 5G-nät. Samtidigt bedriver IoT-tillverkarna en blind jakt på marknadsandelar. När tid-till-marknad och billiga enheter är det som avgör, försummas oundvikligen säkerheten. Detta förändrar radikalt den potentiella attackytan för hackare. År 2025 kommer hackare att kunna välja mellan 74 miljarder ”svaga länkar” i en säkerhetskedja, för att avbryta eller störa kritisk infrastruktur, energinät eller IoT-enheter i hemmet. Följaktligen är enhetssäkerhet grundläggande och kan inte förbises utan att riskera allvarliga konsekvenser för samhället.

 

security standards

 

Säkerhetsstandarder och digitalt ansvar

Den stora nyheten är att det finns hjälp runt hörnet. I februari 2019 tillkännagav ETSIs tekniska kommitté för cybersäkerhet (TC CYBER) en global standard, ETSI TS 103 645, cybersäkerhet för IoT. Standarden fastställer en säkerhetsbas för IoT-konsumentprodukter och lägger en grund för framtida IoT-certifieringsscheman. Finland var det första europeiska landet som tog nästa steg med Cybersäkerhetsetiketten, som tillkännagavs i november 2019. Cybersäkerhetsetiketten utges av National Cyber Security Center Finland (NCSC-FI) till IoT-enheter om de uppfyller certifieringskriterierna, som är baserade på ETSI-standarden.

I en IoT-framtid i en 5G-värld måste IoT-tillverkare se till att deras produkter uppfyller kraven i säkerhetsstandarderna. Dessutom är det viktigt att tillverkarna är digitalt ansvariga och skyldiga att tillverka säkra enheter.

Om du vill veta mer om digitalt ansvar – eller om du behöver hjälp med cybersäkerhetslösningar för att öka informationssäkerheten – är du välkommen att kontakta oss på Advenica.

 

Relaterade artiklar