U

Start » Learning Center » Blogg » Cybersäkerhetstrender för 2020

Cybersäkerhetstrender för 2020

Digitaliseringen spelar en mycket viktig roll i vårt moderna samhälle eftersom den gör att vi kan minska kostnader och öka flexibiliteten samtidigt som den kan ge dig en konkurrensfördel. Men nackdelen är att digitaliseringen, om den inte hanteras på rätt sätt, kan göra oss mer sårbara för digitala attacker.
Därför är cybersäkerhet så viktigt. Med rätt cybersäkerhetsåtgärder kan vi skydda vår integritet, rättigheter, friheter och till och med vår fysiska säkerhet. Detta innebär att vi alla behöver lära oss mer om cybersäkerhet – om riskerna och om vilka åtgärder som kan göras.

 

Cybersecurity trends

 

Advenica har lång erfarenhet av cybersäkerhet. Vi bidrar till en säkrare värld genom att hjälpa länder, myndigheter och företag att installera effektiva lösningar för cybersäkerhet som höjer informationssäkerheten.

Jens Bogarve och Stefan Chevul, cybersäkerhetsexperter på Advenica, har noterat några trender inom cybersäkerhet för 2020.

 

Datalagring i molnet innebär behov av förbättrad säkerhetskompetens

Mängden information i ”molnet” kommer fortsätta att öka, helt enkelt eftersom detta är det moderna billiga sättet att lagra data. Men utan rätt informationssäkerhetskompetens när det gäller hur man gör segmentering och andra åtgärder som behövs för att säkra informationen i molnet kommer organisationer och dess anställda att fortsätta göra misstag som kan orsaka dataintrång.
Att öka medvetenheten om informationssäkerhet genom att utbilda hela organisationen är helt enkelt något som alla typer av organisationer behöver göra.

 

data storage in cloud

 

Statliga finansierade attacker ökar

Fler och fler länder ökar sina cyberattackförmågor. Speciellt utbildade cybersoldater och planer för ett förbättrat civilförsvar är exempel på åtgärder som gjorts av länder för att bygga upp sitt cyberförsvar. Statligt finansierad spaning, och i vissa fall också attacker, mot specifika, intressanta mål har ofta syften i linje med antingen politiska, kommersiella eller militära intressen. Statligt sponsrade aktörer är oftast inte så lätta att upptäcka. Deras syfte varierar från industriellt spionage och propaganda till åtkomst till försvarssystem eller störningar i infrastrukturer genom att till exempel attackera elnät eller transportsektorn.

För att undvika att bli offer för dessa enorma attacker är klassificering och segmentering av informationen en bra start.

 

Malwares kommer att fortsätta att vara ett stort hot mot regeringar och företag

Malware eller ”skadlig programvara” är ett paraplybegrepp som beskriver alla skadliga program eller koder som är skadliga för system. De kan stjäla, kryptera eller ta bort din data, ändra eller kapa kärndatorns funktioner och spionera på din datoraktivitet utan din vetskap eller tillstånd. De vanligaste sätten som skadlig kod kommer åt ditt system via är Internet och e-post – dvs när du är online.
För att undvika att skadas av skadlig programvara finns det många saker som kan göras. Viktigast är en säkerhetskultur – att vara medveten om alla risker – och ett kontinuerligt arbete med proaktiva säkerhetsåtgärder. Och om du har känslig information finns det speciella tekniska lösningar tillgängliga som kan installeras.

 

5G and information security

 

5G kommer att öka antalet IoT-enheter med låg säkerhet

År 2020 betyder IoT inte längre bara ”länkade sensorobjekt”. Det har utvecklats från enkla enheter som fångar data till något som kopplar samman den fysiska och digitala världen, förstår vad som händer och vidtar åtgärder som gynnar den fysiska världen. Idag är IoT-enheterna små, billiga, robusta och överallt. 5G-nätverk möjliggör nya möjligheter vilket innebär ett ökat antal av anslutna IoT-enheter.

Kritisk infrastruktur, transportsystem och IoT-aktiverade smarta hem kommer säkert att köras på 5G-nät. Samtidigt bedriver IoT-tillverkarna en blind jakt på marknadsandelar. När tidsaspekt och låg kostnad är det som räknas försummas oundvikligen säkerheten, vilket radikalt förändrar den potentiella attackytan för hackare. Följaktligen är enhetssäkerhet grundläggande och kan inte förbises utan att riskera allvarliga konsekvenser för samhället. Tillverkarna måste vara digitalt ansvariga och skyldiga att tillverka säkra IoT-enheter. På företagsnivå måste inköpsorganisationerna se till att kräva IoT-enheter som är hållbara också ur ett cybersäkerhetsperspektiv.

Om du vill veta mer om cybersäkerhet – eller om du behöver hjälp med cybersäkerhetslösningar för att öka informationssäkerheten – är du välkommen att kontakta oss.

 

 

 

Relaterade artiklar