U

Start » Learning Center » Blogg » Cyberhoten mot kritisk infrastruktur och operativ teknik (OT) – så skyddar du din verksamhet

Cyberhoten mot kritisk infrastruktur och operativ teknik (OT) – så skyddar du din verksamhet

Verksamheter inom kritisk infrastruktur är avgörande för vårt samhälle eftersom de tillhandahåller viktiga tjänster såsom elektricitet, telekommunikation, transport, dricksvatten osv. Hoten mot denna sektor ökar ständigt och därför är ett systematiskt arbete med konkreta cybersäkerhetsåtgärder inom denna sektor av stor vikt.

Risker inom kritisk infrastruktur och OT

Kritisk infrastruktur, såsom eldistribution, vattenförsörjning, transport och telekommunikation, är idag beroende av IT-system för att styra och övervaka de processer som utgör grunden i dessa verksamheter. Industriella styrsystem som ICS (Industrial Control System) eller SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) är därmed avgörande för att vårt moderna samhälle ska fungera. Dessa funktioner kan vara insamling och behandling av mätdata, logghantering, hantering av styrenheter och sensorer, fakturering i realtid, mm.

Att sköta support på distans innebär lägre kostnader och förbättrar effektiviteten. Men det lämnar även verksamheten mer öppen för informationsläckage och cyberattacker, vilket kan ha förödande effekter. Frågan är hur man skyddar information i verksamheter inom kritisk infrastruktur? Hur skyddar du din verksamhet från hot, samtidigt som du förblir effektiv och kan fortsätta att garantera en viss förväntad upptid?

 

Threats to critical infrastructure

Hoten mot kritisk infrastruktur ökar

ENISA uttrycker i sin rapport ”ENISA Threat Landscape 2022” att det finns en ökad risk för kritisk infrastruktur, den industriella sektorn och OT. Inom den industriella sektorn är ransomware-attacker den vanligaste formen av attacker som påverkar verksamheten. Hotaktörer kan använda sig av många angreppssätt för att störa OT-system, bland annat:

 • Malware av olika slag
 • Attacker som sprids från IT- till OT-system
 • Tvinga operatörer till nedstängning av OT-infrastruktur för att minska risken för spridning till eller inom OT-nätverket
 • Exfiltrering av känslig information om OT-systemet

Det finns många anledningar till att attackerare kommer att fortsätta sikta in sig på OT-system. Bland annat kan det röra sig om att:

 • OT-system fortsätter att kopplas ihop med andra system (t.ex. IT-system, molnet och olika underleverantörer), vilket ökar chanserna för attackerarna att ta sig in i OT via dessa andra system
 • Det kan finnas en större risk att organisationer betalar lösensummor för att göra samhällsviktiga system tillgängliga igen

ENISA rekommenderar att organisationer med OT-system hanterar de vanligaste problemen inom OT, så som otillräcklig nätverkssegmentering, remote access till OT och delade användarkonton.

Läs mer i vår rapport och lyssna på vårt webinar för att läsa/höra mer om hoten mot kritisk infrastruktur!

Cyberattacker kan medföra väldigt stora konsekvenser

Att bli utsatt för en cyberattack kan ge väldigt stora konsekvenser för det drabbade företaget/organisationen:

 • Stora produktivitetsförluster då attacken kan medföra avbrott och produktionsstopp. Attacken kan även innebära en mer varaktig försämring av produktivitet och kvalitet.
 • Läckage eller till och med förlust av information. Immateriella tillgångar riskeras att stjälas.
 • Förtroendet och anseendet om bolaget kan bli allvarligt skadat vilket kan leda till svårigheter att få nya kunder framöver men också svårigheter att få finansiering.
 • Stora kostnader kan uppstå i samband med attacken, bland annat för att betala externa tjänsteleverantörer för forensiska utredningar och för att återställa nedstängda datorer, men även för extraarbete internt för att lösa situationen. Det kan också medföra kostnader om man som bolag inte uppfyller olika krav, i form av till exempel lagar och förordningar, som ställs på verksamheten.
 • Det finns en risk att bolaget tvingas stänga ned hela verksamheten, åtminstone tillfälligt, vilket för en hel del verksamheter som bygger på att de ständigt är i gång är ett allvarligt hot.

 

Kritisk infrastruktur

Case: Wiener Netze skyddar sin infrastruktur med datadioder

Wiener Netze är rankad som en av de mest innovativa leverantörerna i Europa och levererar el, gas, fjärrvärme och data till miljontals människor i Wien och dess förorter. Produktion, handel och distribution separerades från nätverksverksamheten vid Wiener Stadtwerke när marknaden liberaliserades i början av 00-talet. Till följd av detta kombinerades el-, gas- och fjärrvärmenätet men även telekommunikationsnätet och allt integrerades i Wiener Netze.

I och med att digitaliseringen fortskrider är investeringarna i IT nu de som dominerar. Med målet att kunna erbjuda sina kunder en ständigt hög standard i strömförsörjningen satsar Wiener Netze i allt större grad på automation, t.ex. end-to-end-övervakning av enskilda komponenter i energiflödet.

Wiener Netze använder datadioder från Advenica för att kunna tillhandahålla fullständigt skydd av SCADA-system i OT-miljö. Med hjälp av implementering av denna högsäkerhetslösning på basis av datadioder isolerar Advenica fysiskt SCADA-systemen i Wiener Netzes OT-miljö för att kunna garantera fullständigt skydd och samtidigt garantera absolut säker kommunikation.

Läs mer om detta case!

Hur du skyddar din verksamhet mot cyberattacker

Det finns tyvärr inte en engångsformel som gör att man kan helgardera sig mot alla cyberattacker. Men det finns mycket man kan göra för att förhindra att det ska ske, men också sätt att minska skadan av en attack.

Till att börja med måste varje företag eller organisation identifiera den information eller de system som är mest kritiska och därmed värda att skydda. Eftersom de flesta system idag är sammanlänkade är det svårt att få en översikt över hur många vägar som leder till den mest värdefulla informationen. Genom att göra en risk- och sårbarhetsanalys kan skyddsvärd information och system klassificeras och kryphål identifieras.

Det är dock inte praktiskt eller ekonomiskt motiverat att skydda all information på samma sätt. För att säkra den mest värdefulla informationen är strikt nätverkssegmentering den bästa lösningen att använda. Det innebär att du skapar zoner med olika säkerhetsnivåer.

När du har skapat zoner bör du välja säkerhetslösningar för drift, tillgänglighet och anpassningsförmåga baserat på angriparens perspektiv och värstafallscenario. För att kunna skydda din mest kritiska information, se till att använda professionella lösningar för hög säkerhet och även lösningar som är framtidsskyddade.

Använd dessa fyra konkreta tips för hur du kan skydda dig och din verksamhet mot cyberattacker:

1. Skapa en bra säkerhetskultur
2. Segmentera era nätverk
3. Ställ krav på era underleverantörer
4. Uppdatera säkert

 

Läs mer om dessa tips!

Behöver du mer hjälp med att skydda din verksamhet är du välkommen att kontakta oss!

 

Relaterade artiklar