U

Start » Learning Center » Blogg » Är datadioder dyra?

Är datadioder dyra?

Många kanske tror att datadioder är dyra, men sanningen är att det är en enkel och effektiv lösning för att skydda din allra viktigaste information eller system – tillgångar som det i slutändan hade kostat mer att förlora kontrollen över vid en cyberattack. I detta blogginlägg visar vi hur datadioder är en värdefull investering som på lång sikt håller din allra mest känsliga information säker!

Alternativa arbetssätt kan kosta mer på lång sikt

En datadiod är en väldigt enkel produkt med hög säkerhet som säkerställer ett enkelriktat informationsflöde. Denna hårdvaruprodukt, med sin höga assurans, bibehåller antingen nätverkets integritet genom att förhindra intrång eller nätverkets konfidentialitet genom att skydda den mest skyddsvärda informationen. En datadiod skyddar tack vare sin höga assurans tillgångar hos aktörer verksamma inom kritisk infrastruktur, ICS/SCADA och försvarsindustrin.

Ett alternativ till att använda datadioder är att använda sig av airgap. Airgap, airwall, airgapping eller isolerat nätverk är en nätverkssäkerhetsåtgärd som används på en eller flera datorer för att säkerställa att ett säkert datornätverk är fysiskt isolerat från andra nätverk, såsom det offentliga Internet eller ett osäkert lokalt nätverk. Det betyder att en dator eller nätverk inte har några nätverksgränssnitt anslutna till andra nätverk. Det är alltså nätverksmässigt isolerat från andra system som är anslutna till osäkra nätverk.

Det enda sättet att överföra data till och från ett airgappat system är via ett bärbart media – ibland kallas detta för ”walknet”. Praktiskt görs detta av människor, vilket gör att du blir beroende av välutbildad personal som troligen hellre hade arbetat med andra mer kvalificerade och stimulerande arbetsuppgifter. Men även välutbildad personal med högt säkerhetsmedvetande kan tyvärr även de göra misstag eller ta genvägar, vilket trots alla säkerhetsåtgärder utsätter systemen för risker, t.ex. att du får in skadlig programvara i ditt system.

I längden kan det alltså vara smidigare och mer kostnadseffektivt med en datadiod, då du både slipper dessa risker och att välutbildad personal lägger tid på att föra över data med bärbara medier. Läs mer om hur datadioder är ett effektivt alternativ till airgaps!

 

En datadiod kostar – men en cyberattack kostar mer

Att köpa hårdvara kostar oftast mer än exempelvis en mjukvara, men den har mycket högre assurans så du kan vara mycket mer säker på att dina tillgångar är väl skyddade. Det är mer korrekt att tänka på en datadiod som en investering snarare än en kostnad då den är ett väldigt enkelt sätt att skydda sina viktigaste och mest värdefulla tillgångar mot dyra cyberattacker. En attack kan bli väldigt dyr, till exempel kan du förlora pengar på grund av:

  • Driftstopp som påverkar din verksamhet
  • Förlorade intäkter
  • Återställande och sanering av system
  • Förlorat förtroende/goodwill

 

En genomsnittlig cyberattack 2021 kostade mellan 3,86 miljoner USD till 4,24 miljoner USD. Så att skydda dig mot detta är mer än viktigt. Det är nödvändigt.

Många kanske tänker ”vi har vår brandvägg, vad mer kan vi göra?”. Men om du har information eller system som är avgörande för din organisation är det lämpligt att minska dina risker och investera i en lösning med hög säkerhet. Många nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage eftersom de innehåller sekretessbelagd eller känslig information. Om dessa nätverk/system utsätts för en attack kommer en brandvägg förmodligen inte att skydda dig från att behöva spendera mycket pengar på att återställa era system. Fråga din ledning om de är beredda att betala vad som krävs för att reparera era system efter en cyberattack i stället för att investera i tillräcklig säkerhet – för det är inte frågan om ni drabbas av en attack, utan när.

Varför kostar vissa datadioder mer än andra?

Det finns olika typer av datadioder med olika funktioner, vilket också innebär att de kan kosta lite olika. Advenicas portfölj består av datadioder av olika typer, allt från små DIN-monterade enheter till 19” rackmonterade enheter. Du kan välja mellan att ha proxydatorer integrerade i diodchassit eller köpa en enklare datadiodenhet och installera proxymjukvaran i externa datorer. Detta gör att priset mellan de olika datadioderna kan variera!

Läs mer om alla Advenicas datadioder!

Någonting annat som kan påverka priset är om datadioden är certifierad. Advenicas datadioder har en unik certifiering för N3 i Sverige – Advenica är de enda med denna certifieringsnivå i Sverige. N3 är en certifiering utfärdad av Försvarsmakten. Advenicas datadioder DD1000A och DD1000i är godkända av Försvarsmakten på komponentassuranssnivå N3, vilket t.ex. hanterar data upp till och med nivå KVALIFICERAT HEMLIGT/TOP SECRET enligt Försvarsmaktens Krav på säkerhetsfunktioner (KSF). En potentiellt högre kostnad för en datadiod med en hög certifiering kommer också att ge dig mycket högre säkerhet.

Läs mer om säkerhetsklassade datadioder!

Vill du veta mer om våra datadioder? Tveka inte att kontakta oss!

 

New call-to-action

Relaterade artiklar