U

Start » Learning Center » Blogg » 14 fördelar med Advenicas datadioder

14 fördelar med Advenicas datadioder

En lösning som ofta används för att skydda känslig eller säkerhetsklassad information från läckage eller manipulation är att frånkoppla den från andra nätverk helt och hållet. Det finns dock situationer när data behöver överföras till eller från det skyddade nätverket – då är en datadiod en bra lösning. Det finns många fördelar med att använda datadioder, så därför har vi listat några av dem. Läs vårt blogginlägg där vi listar 14 fördelar med Advenicas datadioder!

Vad är en datadiod?

En datadiod är en säkerhetsprodukt som placeras mellan två nätverk och som fungerar som en backventil vars funktion endast tillåter att data skickas i ena riktningen medan den blockerar all data i motsatt riktning. Då datadiodens säkerhetsegenskaper bygger på hårdvara och optisk fiber kan man visa att det är fysiskt omöjligt för data att transporteras i motsatt riktning.

Läs mer om hur en datadiod fungerar!

 

Fördelar med Advenicas datadioder

Det finns många fördelar med att använda datadioder – här har vi listat 14 av fördelarna med just Advenicas datadioder!

 

1. Möter de högsta säkerhetskraven

Advenicas datadioder uppfyller de högsta kraven för både säkerhet och assurans. Intern separation av funktioner, flerstegs enkelriktad säkerhet och djupgående säkerhetsanalys säkerställer tillit och hög assurans. Extra fokus har även lagts på att eliminera risken för dolda kanaler i motsatt riktning. Advenicas datadioder DD1000A och DD1000i är även godkända av Försvarsmakten på komponentassuransnivå N3 enligt svenska nationella säkerhetskrav. Komponentassuranssnivå N3 kan användas i system med hög konsekvensnivå (t.ex. hantering av hemlig information upp till SECRET/TOP SECRET).

Läs mer om säkerhetsklassade datadioder!

 

2. Olika datadioder för olika syften

Advenicas portfölj består av datadioder av olika typer, allt från små DIN-monterade enheter till 19” rackmonterade enheter. Du kan välja mellan att ha proxydatorer integrerade i diodchassit eller köpa en enklare datadiodenhet och installera proxymjukvaran i externa datorer.

 

3. Made in Sweden

Advenicas datadioder är designade, utvecklade och tillverkade i Sverige. Genom att kontrollera varje steg från design till eftermarknad kan vi säkerställa förtroende för våra säkerhetsfunktioner. Detta gör det möjligt för oss att utveckla högsäkerhetsprodukter för kritisk data upp till TOP SECRET-klassificering.

 

4. Möjlighet till kundanpassningar

Tillfredsställer inte listan över protokoll som stöds dina behov? Berätta för oss om ditt användningsfall och låt vårt Customer Solutions-team utveckla specifika funktioner baserat på dina behov. Allt från funktionstillväxt i själva plattformen till stöd för ytterligare protokoll är möjligt.

 

5. Lätta att administrera

Datadioder är enkla att installera och konfigurera och ett enkelt standardanvändningsfall kan installeras på ett par timmar. Övervakning görs med standardmetoder som SNMP och Syslog som möjliggör integration med alla allmänt använda nätverksövervakningsverktyg. Konfigurationsändringar tillämpas med ett lättanvänt webbapplikationsgränssnitt.

 

6. Defence-in-depth

Advenicas datadiod DD1000i är designad enligt principen om djupförsvar där proxies och diod fungerar som olika lager av säkerhetskontroller. Proxies blockerar all kommunikation som inte uttryckligen tillåts och diodmodulen blockerar, med mycket hög säkerhet, all informationsöverföring i den förbjudna omvända riktningen.

 

7. Ingen död kod

Vår DD1000i innehåller ingen död kod. Konfigurera och ladda upp en anpassad konfiguration till enheten baserat på det specifika protokollstöd du behöver. Det finns inget sätt att aktivera eller ändra de protokoll som stöds utan att ladda upp en ny konfiguration till enheten. Härdat OS – endast de nödvändiga paketen för att stödja normal drift ingår i den fasta programvaran som körs på enheten.

 

8. Unik certifiering – N3

Advenicas datadioder har en unik certifiering för N3 i Sverige – Advenica är de enda med denna certifieringsnivå i Sverige. N3 är en certifiering utfärdad av Försvarsmakten. Advenicas datadioder DD1000A och DD1000i är godkända av Försvarsmakten på komponentassuranssnivå N3, vilket t.ex. hanterar data upp till och med nivå KVALIFICERAT HEMLIGT/TOP SECRET enligt Försvarsmaktens Krav på säkerhetsfunktioner (KSF), men där komponentnivån för exponering är något begränsad.

 

 

9. Minimera risken för förlorad data

Datadiod DD1000i har specialanpassad mjukvara för att minimera risken för förlorad data mellan sändande och mottagande proxy.

 

10. Separation av tjänster

Separation av tjänster stöds genom olika gränssnitt för dataöverföring och admin/loggdata.

 

11. Högre assurans

Datadioder erbjuder en extremt hög säkerhetsnivå. Man kan faktiskt säga att en datadiod motsvarar ett air gap i motsatt riktning. Vi har visat för en extern utvärderare att det för närvarande inte finns några kända fysiska fenomen som kan användas för att överföra information i motsatt riktning.

Läs mer om hur datadioder kan ses som ett effektivt alternativ till air gaps!

 

12. Redundant strömförsörjning

För att säkerställa hög tillgänglighet stöder datadiod DD1G redundant strömförsörjning. I våra andra datadioder finns det av säkerhetsskäl ingen elektrisk koppling mellan de två sidorna, vilket försvårar redundant strömförsörjning.

 

13. Full galvanisk separation

Datadioder DD1000A och DD1000i: Särskild uppmärksamhet har ägnats åt att eliminera risken för dolda kanaler i motsatt riktning, vilket resulterat i funktioner så som en PSU för varje sida av datadioden och RFI/EMI-reducerande interna kapslingar för att minimera kompromitterande strålning.

 

14. Produkter som lever länge

Datadioderna DD1000A och DD1G är konstruerade med komponenter som har mycket lång livslängd och saknar mekaniskt rörliga delar såsom fläktar eller processorer. När du väl har installerat dessa datadioder behöver du inte göra några uppdateringar. MTBF för dessa produkter är 91 000 timmar, dvs drygt 10 år.

 

Ladda ner vår PDF som listar dessa 14 fördelar!

Låter detta intressant? Läs mer om Advenicas datadioder!

 

New call-to-action

 

Relaterade artiklar