U

Advenica blir medlem i forskningssamarbetet Software Center

Software Center är ett forskningssamarbete mellan 5 svenska universitet och ett stort antal mjukvaruintensiva, hårdvarubaserade produktföretag, främst i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland. Software Center har som mission att avsevärt...

Rättelse: Advenica: Bokslutskommuniké 2020

Rättelsen avser avsaknad av hänvisning till MAR, denna har nu lagts till längst ner i pressmeddelandet   1 oktober – 31 december 2020 Omsättningen uppgick till 37,1 (27,7) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,5 (-4,1) MSEK. Resultatet efter...

Advenica: Bokslutskommuniké 2020

1 oktober – 31 december 2020 Omsättningen uppgick till 37,1 (27,7) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,5 (-4,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 4,6 (-5,4) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,2 (-1,1)...