U

Finnish order worth MSEK 4.5 for Advenica

Advenica continues its stable growth in Finland. Since establishing offices in Helsinki late 2016, multiple Finnish customers within the public sector have chosen the European provider’s certified encryption and segmentation products. The current order is placed...

Finsk order värd 4,5 MSEK för Advenica

Advenica fortsätter sin stabila tillväxt i Finland. Sedan etableringen av ett kontor i Helsingfors i slutet av 2016 har flera finska kunder inom den offentliga sektorn valt den europeiska leverantörens certifierade krypterings- och...

Finnish MSEK 2.5 order on Advenica’s cybersecurity

Advenica continues its stable growth in Finland. Since establishing offices in Helsinki late 2016, multiple Finnish customers within the public sector have chosen the European provider’s certified encryption and segmentation products. The current order is placed...

2,5 MSEK finsk order på Advenicas cybersäkerhet

Advenicas stabila tillväxt i Finland fortsätter. Sedan kontoret i Helsingfors etablerades i slutet av 2016, har ett flertal finska kunder inom den offentliga sektorn valt den europeiska leverantören av certifierade krypto- och segmenteringsprodukter....