U

Advenica joins WASP Research Arena for Operational Data

WASP Research Arenas (WARA) serve as a bridge between research and industry, offering a platform for collaboration between leading research and industry. It creates an opportunity to contribute to significant breakthroughs for industry in its research areas. The area...

Advenica går med i WASP Research Arena for Operational Data

WASP Research Arenas (WARA) är en brygga mellan forskning och industri som erbjuder en plattform för samverkan mellan ledande forskning och industri. Det skapar en möjlighet till att bidra till signifikanta genombrott för industrin inom dess forskningsområden. Området...

Advenica: Bokslutskommuniké 2023

1 oktober – 31 december 2023 Omsättningen uppgick till 45,8 (46) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,8 (8,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (8,5) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,8...

Ändrat datum för Advenicas Bokslutskommuniké för 2023

Datumet för Advenicas bokslutskommuniké har tyvärr blivit fel på hemsidan. Publiceringen av kommunikén kommer att ske den 19 februari 2024 och inte den 16 februari som det felaktigt stått. För ytterligare information,...

Advenica receives an order worth 16 MSEK from a Swedish authority

Advenica has extensive experience in working with customers who place very high demands on security technology – customers who demand solutions that protect the most sensitive information. A new order for services, such as maintenance, business intelligence and...