U

Certified Adviser

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye Certified Advisers nås på certifiedadviser@redeye.se eller på telefon 08 121 576 90 .