U

Ägarförteckning

Lista över de största aktieägarna.

Senast uppdaterad 2022-07-29

 

Aktieägare Antal aktier Andel i %
Familjen Linde 14 582 966 33,2 %
Fredrik Rapp 9 668 273 22,0 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 049 017 4,7 %
Clearstream Banking S.A. Luxemburg 2 004 360 4,6 %
Fjärde AP fonden 1 869 400 4,2 %
BNP Paris (knutet till Mikael Sandberg) 1 191 972 2,7 %
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 062 136 2,4 %
Mikael Sandberg 449 113 1,0 %
Hans Hillberg 447 748 1,0 %
Ye, Pei-Quan 372 286 0,8 %
Övriga 10 288 627 23,4 %
Totalt 43 985 898 100,00 %