U

Advenica fyller 30 år

Från 1993 till 2023

I mars 2023 fyller Advenica 30 år!

Advenica, dåvarande Business Security, grundades i Lund 1993. Detta år lanserades bolagets första produkt – SecuriCrypto! Kommande år skapades en serie krypteringsprodukter för röst-, fax- och datakommunikation. Vid millennieskiftet togs beslut om att börja attrahera säkerhetsmarknadens allra känsligaste kunder vad gäller säkerhetskrav, men även att börja utveckla VPN-produkter.

2006-2009 TOP SECRET-certifierades SecuriVPN första och andra generationen av svenska NCSA. 2011 EU-certifierades SecuriVPN på högsta nivå (SECRET) och Advenica blev ett av fyra bolag med en godkänd VPN-produkt på EU SECRET-nivå.

2014 blev Business Security istället Advenica och bolaget listades på First North Premier. Året därpå lanserades en ny produktlinje – datadioder och ZoneGuard!

2017 flyttade Advenica till Malmö och öppnade även kontor i Finland och Österrike.

2023 arbetar Advenica med krypteringssystem och nätverkslösningar för att fortsätta med vårt uppdrag att skapa en säkrare värld!

 

Intervju med Jens, Engineering Manager

 

 

Intervju med Advenicas grundare och styrelseordförande

Advenicas grundare Ove Linde och styrelseordförande Per Wargéus pratar om Advenicas historia och framtid i samband med vårt 30-årsfirande!

 

För en säkrare värld sedan 1993

Vår vision är ”a secure connected world”. Högre digitalisering innebär fler attackvektorer och därmed större risk för intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd information. Dagens hot kommer inte bara ifrån script kiddies utan även fanatiker, brottslingar och – farligaste av alla – statsunderstödda, resursstarka och uthålliga angripare med tydliga mål och en militär agenda. Detta gör informationssäkerheten till ett strategiskt ansvar på ledningsnivå och till en CSR-fråga med samma höga dignitet som hållbarhet, jämlikhet och rättvisa.

Advenicas vision