U

Start » Social distansering och digitalt ansvar

Social distansering och digitalt ansvar

Upprätthåll företagskontinuitet, möjliggör social distansering på ett digitalt ansvarsfullt sätt.

Under COVID-19 krisen, måste företag och organisationer vidta åtgärder för att upprätthålla kontinuitet i företaget samtidigt som de skyddar de anställdas hälsa och säkerhet.
Att tillåta social distansering samtidigt som företagets kontinuitet upprätthålls måste göras på ett digitalt ansvarsfullt sätt. För via Internet överförs inte bara känslig information, utan även åtkomst till dina nätverk och den konfidentiella information som finns där. Det är viktigt att tillhandahålla en säker och selektiv åtkomst till system från ett fjärrnätverk. Tillträdet måste vara baserat på definierade policyer och anpassas för de specifika systemen.