U

För att hitta nya möjligheter och identifiera olika hot, fokuserar vi i Advenicas risk- och säkerhetsnalys på tre olika delar: människa, process och teknik. Genom att inkludera beslutsfattare redan från början och ha ett systematiskt tillvägagångssätt garanteras konkreta resultat. Vår erfarenhet är att regeluppfyllnad är enklare att uppnå, övervaka och hantera med hjälp av policybaserad informationssäkerhet.

I samarbete med dig utvärderar våra experter kraven för att säkerställa att rätt säkerhetsnivå definieras utifrån identifierade utmaningar och en hotanalys.

Advenica har lång erfarenhet av att analysera säkerheten för lösningar och produkter med det specifika syftet att identifiera nödvändiga motåtgärder och åtgärder för att säkerställa stabilitet. Vi hjälper dig att se till att den data och kritisk information som du äger och hanterar är väl skyddad.

Vår kundanpassade risk- och säkerhetsanalys, med fokus på människor, processer och teknik, ger organisationer friheten att digitalisera.

GAP

Certifieringar och godkännanden

Advenicas lösningar har erhållit flera prestigefyllda godkännanden av EU, nationella certifieringsorgan och internationella certifieringsorgan för IT-säkerhet. Vi har också beviljats amerikanskt patent för vår VPN-teknologi, Three Domain Separation.

Warranty

Advenica garanterar att denna produkt kommer att vara fri från defekter i material och utförande under ett (1) år från inköpsdatum.